Presentació

El Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva de la Universitat Autònoma de Barcelona desenvolupa des de fa anys una notable activitat de formació en grau i postgrau.

Amb l'entrada en vigor de les noves disposicions legals i amb la finalitat de guanyar en coherència i competitivitat, s'ha acordat desdoblar el que fins ara era un únic programa de doctorat en dos programes diferents: d'una banda el de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia, i per l'altra el de Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública.

Perfil del doctorand

Els requisits propis del programa s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit. El perfil de l'alumne correspon a una persona amb interès per desenvolupar la seva carrera professional com a investigador en el sector sanitari, dins l'àmbit de la Pediatria, l'Obstetrícia i la Ginecologia i del camp de les ciències de la salut en general, per liderar i cooperar en la translació de coneixement cap a la societat.

El perfil d'ingrés d'aquest programa de doctorat en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia correspon a llicenciats o graduats en alguna disciplina relacionada amb les ciències de la salut. També, que tinguin alguna especialitat mèdica o hagin superat com a mínim els dos primers cursos de formació especialitzada en un programa MIR, o bé que hagin cursat un màster oficial, el contingut del qual sigui congruent amb les línies d'investigació del programa. Finalment, tots els alumnes que hagin obtingut la Suficiència Investigadora en programes de doctorat anteriors a l'RD 1393/2007.

Sortides professionals

Els doctorants per aquest programa tindran més oportunitats de treball en els diversos serveis dels centres hospitalaris, d'atenció primària, etc.; instituts de recerca aplicada; empreses privades de l'àmbit sanitari; organismes internacionals.

Objectius i justificació

El nou programa de doctorat en Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia abasta qualsevol aspecte científic o clínic, tant en la seva vessant etiològica, diagnòstica, terapèutica o de rehabilitació relacionada amb la salut o les malalties infantils i les malalties de l'embaràs i el part, o amb les que són específiques de la dona i, especialment, de les que afecten el sistema reproductor femení.

Per tant, aquest programa es dirigeix  a aquells graduats o llicenciats en medicina, biologia, infermeria, entre d’altres, que pretenguin aprofundir en algun aspecte rellevant del seu interès, disciplina o especialitat que estigui relacionat amb qualsevol àmbit biològic o clínic en el camp de la pediatria, l'obstetrícia i la ginecologia.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d'aquest programa tenen a l'abast les infraestructures per a la recerca següents:

per realitzar les activitats d'aquest programa, estan disponibles les instal·lacions docents tant de totes i cadascuna de les unitats docents de la facultat de Medicina (5) com dels respectius serveis o unitats de pediatria que es troben situades als hospitals docents i instituts de recerca associats pertanyents a la UAB. En ells, la disponibilitat d'aules docents, espais per a tallers o seminaris, conferències, aula d'informàtica, biblioteca, etc. és completa i molt àmplia. Igualment succeeix amb l'equipament informàtic (ordinadors, paquets ofimàtics, paquets estadístics, wifi, programari de suport divers, etc.).

Coordinador/a

Antonio Mur Sierra

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El coordinador de tercer cicle del Departament.
 • El coordinador del programa de doctorat.
 • Un/a representant de les unitats departamentals implicades en el programa de doctorat.
 • Un/a representant de les línies de recerca del programa de doctorat.

Gestió administrativa

Cecília Jiménez Jiménez
Secretaria del Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva
Facultat de Medicina - Edifici M
Campus Universitari UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 5811903
d.pediatria@uab.es

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 12
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Institucions que hi col·laboren:

Els investigadors i docents del nostre programa de doctorat tenen una àmplia i intensa col·laboració amb nombroses institucions internacionals en matèria de col·laboració docent i científica. Algunes són:

 • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mèxic.
 • Centre Hospitalier Régional Universitaire de Montpellier, França.
 • European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE), Bèlgica.
 • British Maternal and Fetal Medicine Society, Regne Unit.
 • International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO), Regne Unit.
 • Hospital de nens, Kinderhospital, Berna, Suïssa.
 • Department of Therapeutic Research and Medicine Evaluation, Istituto Superiore di Sanità, Roma, Itàlia.
 • Dr. Harinsingh Gour University, Sagar, Índia.
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició