Presentació

El Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura ofereix, des d’una distintiva vocació crítica de servei públic, i des d’una perspectiva culturalista, un perfil de formació en la investigació sobre les principals qüestions que afecten avui el camp de la comunicació i de la cultura.

Així, enfoca en l’estudi i la prospectiva de les actuals crisis de paradigma en el camp de la comunicació i en les diverses transformacions (econòmiques, professionals, productives, significatives, de recepció i consum) de la cultura mediàtica.

L’ambició del programa és formar professionalment investigadors capacitats per intervenir en aquests actuals debats socials i internacionals, ja sigui des de dins de les universitats i dels instituts d’investigació o des dels àmbits de gestió pública o privada de la comunicació i de la cultura.

Aquesta orientació cap a l’aplicació social i cultural del coneixement acadèmic es manifesta en les principals línies d’investigació del programa: els Estudis Culturals, l’Economia i l’Estructura de la Comunicació, les Polítiques de Comunicació, l’Anàlisi del Discurs i Cultura de la Pau, Teories de la Societat de la Informació, Estudis de Gènere i Comunicació o Periodisme Literari,  algunes d’elles apreciablement més especialitzades en comparació amb les d’altres programes oferts en el mapa universitari català.

Aquestes línies articulen perspectives de llarga tradició en els estudis de comunicació de la UAB, que han estat i encara estan sent desenvolupades per alguns dels més significats i reconeguts professors del nostre programa durant dècades, i ara atenen també nous enfocaments, com les noves formes periodístiques emergents a Occident amb la crisi o la prospectiva sobre globalització i Internet.

Perfil del doctorand

El perfil del candidat al doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura és el d'una persona interessada a desenvolupar una recerca sobre algun dels principals debats sobre la comunicació i la cultura en aquest moment de transformació del camp disciplinar. Haurà d'haver cursat estudis de grau i un màster oficial dins d'aquest àmbit que el capacitin per iniciar la seva recerca sota la direcció del cos docent del programa.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals :
  • Professor (doctor) universitari en els àmbits de la Comunicació, el Periodisme i les Humanitats.
  • Professional de la consultoria en comunicació i cultura: gabinets de comunicació, mitjans de comunicació, empreses i institucions públiques i privades.
  • Professional del periodisme.
  • Professor de secundària i batxillerat.

Objectius i justificació

L’estudi de doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura té com a objectiu principal iniciar en la carrera d’investigador en el camp de la comunicació i la cultura els seus doctorands i garantir-los una sòlida base metodològica i teòrica per dur a terme les seves pròpies investigacions sota la tutela dels docents del programa. Així mateix, també té com a objectiu oferir una formació completa per a professionals de la comunicació i la cultura, que els permetrà comprendre les actuals transformacions en l’esfera de la interacció entre els nous mèdia i les societats on es desenvolupen.

Aquests objectius expressen una vocació distintiva del nostre programa, ja que altres programes de doctorat en comunicació d’altres universitats catalanes resulten o bé més específics temàticament o bé de caràcter més obert i generalista.

Coordinador/a

Maria del Carme Ferré Pavia

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La Comissió Acadèmica estarà formada pel coordinador del programa més els membres de la Comissió de Tercer Cicle i recerca del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (això és, pel vicedirector/a de recerca del Departament, més dos representants més: el que exerceix la responsabilitat de la secretaria de la comissió més el vocal).

Si d’aquests 4 membres nats, algun d’ells coincidís que ostentés dos càrrecs (coordinador del programa i membre de la Comissió de Recerca, per exemple) la pròpia comissió nomenarà altres membres atenent a què la diversitat de línies de recerca del departament estigui ben representada en la comissió acadèmica.

Gestió administrativa

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Tel: 93 581 15 45
Correu Electrònic: doctorat.mitjans.comunicacio.cultura@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/departament/mitjans-comunicacio-cultura/ 
Horari d'Atenció: de dilluns a dijous de 9.30  a 14 i de 15 a 16.30 h. i divendres de 9.30 a 14 h. 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició