Doctorat en Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública

Presentació

El Departament de Pediatria, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva de la Universitat Autònoma de Barcelona, des de fa anys, desenvolupa una notable activitat de formació en pregrau i postgrau.

Amb l'entrada en vigor de les noves disposicions legals i amb la finalitat de guanyar en coherència i competitivitat, l'any 2015 es va acordar desdoblar, el que fins ara era un únic programa de doctorat, en dos programes diferents: d'una banda el de Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública, i per l’altra el de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia.

El nou programa de doctorat en Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública pretén impulsar els estudis de doctorat tant en la seva vessant més metodològica, basats en les disciplines de bioestadística i d'epidemiologia, com d'aplicació a la salut poblacional (salut pública, salut comunitària, salut internacional, etc.) o a la població amb problemes de salut (epidemiologia clínica, recerca en sistemes sanitaris, avaluació de la qualitat assistencial, etc.).

Per tant, aquest programa es dirigeix a aquellsgraduats o llicenciats en alguna disciplina de les ciències de la salut que pretenguin aprofundir en algun aspecte rellevant del seu interès o especialitat des d'un punt de màxima solvència metodològica: etiologia, diagnòstic, pronòstic, terapèutica, gestió, medicina preventiva i salut pública, entre d'altres.

Perfil del doctorand

Els requisits propis del Programa s’han establert per assegurar un perfil d’estudiant que maximitzi les probabilitats d’èxit. El perfil de l’alumne correspon a una persona amb interès per desenvolupar la seva carrera professional com investigador en el sector sanitari, dins l’àmbit de la Metodologia de la recerca biomèdica i salut pública i del camp de les ciències de la salut en general, per liderar i cooperar en la translació de coneixement cap a la societat.

El perfil d’ingrés del nostre Programa de Doctorat correspon a llicenciats o graduats en alguna disciplina relacionada amb les ciències de la salut. També, si tenen alguna especialitat mèdica o hagin superat com a mínim els dos primers cursos de formació especialitzada en un programa MIR, o bé que hagin cursat un màster oficial, el contingut del qual sigui congruent amb les línies d’investigació del Programa. Finalment, tots els alumnes que hagin obtingut la Suficiència Investigadora en programes de doctorat anteriors al RD393/2007.

Sortides professionals

Els doctorands per aquest Programa tindran més oportunitats de treball en els diversos serveis dels centres hospitalaris, d’atenció primària, sociosanitaris, etc.; instituts de recerca aplicada; organismes de planificació i avaluació sanitària; agències de salut pública; empreses privades de l’àmbit sanitari; organismes internacionals.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública pretén impulsar els estudis de doctorat tant en la seva vessant més metodològica, basats en les disciplines de bioestadística i d'epidemiologia, com d'aplicació a la salut poblacional (salut pública, salut comunitària, salut internacional, etc.) o a la població amb problemes de salut (epidemiologia clínica, recerca en sistemes sanitaris, avaluació de la qualitat assistencial, etc.).

Per tant, aquest programa es dirigeix a aquells graduats o llicenciats en alguna disciplina de les ciències de la salut que pretenguin aprofundir en algun aspecte rellevant del seu interès, disciplina o especialitat des d'un punt de màxima solvència metodològica: etiologia, diagnòstic, pronòstic, terapèutica, gestió, medicina preventiva i salut pública, entre d'altres.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:

Per realitzar les activitats d'aquest programa, estan disponibles les instal·lacions docents tant de totes i cadascuna de les unitats docents de la facultat de Medicina (5) com dels respectius serveis o unitats d'Epidemiologia, Salut Pública, Medicina Preventiva o Estadística que es troben situades als hospitals docents i instituts de recerca associats pertanyents a la UAB. En ells, la disponibilitat d'aules docents, espais per a tallers o seminaris, conferències, aula d'informàtica, biblioteca, etc. és completa i molt àmplia. Igualment succeeix amb l'equipament informàtic (ordinadors, paquets ofimàtics, paquets estadístics, wifi, programari de suport divers, etc.

Coordinador/a

Dr. Xavier Bonfill Cosp

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Dr. Xavier Bonfill [coordinador del programa de doctorat] (UD Sant Pau)
 • Dr. Xavier Castells (UD Mar)
 • Dra. Maria Esteve (UD Can Ruti)
 • Dr. Albert Navarro (UD Bellaterra)

Gestió administrativa

Cecília Jiménez Jiménez
Secretaria del Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina Preventiva i Salut Pública
Facultat de Medicina - Edifici M
Campus Universitari UAB
08193-Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel. 93 5811903
Adreça electrònica: d.pediatria@uab.es

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Castellà, català i anglès.
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Institucions que hi col·laboren:

Els investigadors i docents del nostre Programa de Doctorat tenen una àmplia i intensa col·laboració amb nombroses institucions internacionals en matèria de col·laboració docent i científica. Algunes són:

 • Universitat de McMaster, Canadà.
 • Universitat Johns Hopkins, EUA.
 • Universitat de Carolina del Nord, EUA.
 • Organització Panamericana de Salut.
 • Organització Mundial de la Salut.
 • CDC (Centre Nacional de Control de Malalties), EUA.
 • ECDC (Centre Europeu de Control de Malalties).
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició