Presentació

El programa de doctorat en Medicina i Sanitat Animals és hereu del programa de doctorat en Medicina i Sanitat Animals regulat pel RD 778/1998, que en el curs 2003-2004 va rebre la menció de Qualitat que atorgava el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). Durant aquests anys, el programa de doctorat s’ha adaptat als nous marcs legislatius espanyols (RD 56/2005 i RD 1393/2007) i al marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior, i ha renovat la menció de Qualitat fins a l’actualitat, on ha obtingut la distinció de menció cap a l’Excel·lència vàlida fins el curs 2013-2014.

Aquest programa de doctorat ofereix una formació d'investigació en Medicina i Sanitat Animals adaptada a les línees d'investigació que s’ofereixen en els departaments de Medicina i Cirurgia Animals i Sanitat i Anatomia Animals, col·laborant amb altres institucions com ara la Fundació Hospital Clínic Veterinari, el Centre de Recerca en Sanitat Animal i el Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica.

Perfil del doctorand

El candidat ha de tenir una formació en l'àmbit de ciències de la salut, especialment en el camp de la veterinària. Aquest programa de doctorat està dirigit a graduats en veterinària i a aquells graduats en altres àmbits que hagin cursat un màster universitari de l'àmbit de ciències de la salut o un camp afí a la veterinària.
  • Els graduats en veterinària poden accedir directament al programa de doctorat en Medicina i Sanitat Animals sense necessitat de cursar complements de formació ja que es considera que el treball de fi de grau i el rotatori pràctic ja inclouen crèdits d'investigació similars als del màster.
  • Els graduats de menys de 300 crèdits ECTS i els llicenciats han de fer un màster de veterinària o afí.
  • Els graduats de 300 o més ECTS que no siguin veterinaris però siguin de l'àrea de ciències de la salut també poden accedir directament, depenent del tema de la tesi.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a sortides professionals habituals els  departaments d’I+D d’empreses agroalimentàries, farmacèutiques, de sanitat animal com també centres de recerca públics i privats. 

Objectius i justificació

Els programa de doctorat en Medicina i Sanitat Animals té com a principal objectiu la formació d'investigadors en el camp de la medicina veterinària i la sanitat animal, proporcionant les bases científiques i metodològiques que permetin el desenvolupament de la capacitat investigadora. La seva finalitat és preparar els doctorands perquè siguin capaços d'iniciar i completar una investigació complexa, original i innovadora en el camp de la medicina veterinària o bé la sanitat animal. Es pretén, per tant, formar doctors que realitzin una tasca investigadora de gran qualitat. També es busca consolidar la diversitat de punts de vista i aproximacions, així com l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada.

Coordinador/a

Marti Cortey Marques

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica d'aquest programa de doctorat està formada per: 

  • El/la coordinador/a del programa de doctorat en Medicina i Sanitat Animals
  • El/la coordinador/a de Tercer Cicle del Departament corresponent
  • Un membre del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals
  • Un membre del Departament de Medicina i Cirurgia Animals
  • Un membre del Centre de Recerca en Sanitat Animal
  • Un membre de la Fundació Hospital Clínic Veterinari

Gestió administrativa

Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals i del Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Gestió departamental
Enrique Regy Rodríguez / Carina Clavell Fuentez
Despatx V0/263
Telèfon: 93 581 2153 / 93 581 4943
pg.medicina.sanitat.animals@uab.cat

 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació
Aquest doctorat va obtenir la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació per al RD 1393/2007, la qual va possibilitar que el programa es poguès presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposès d’altres avantatges en convocatòries públiques.
Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, anglès i castellà
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals

Institucions que hi col·laboren:
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició