Presentació

El Departament de Medicina contribueix a la investigació mèdica amb un programa de doctorat des del curs 1986-1987, que s'ha prolongat ininterrompudament fins a l'actualitat. La tradició investigadora d’aquest departament també es reflecteix en les nombroses tesis doctorals que s'han llegit.

El programa de doctorat en Medicina engloba tres àrees de coneixement que s'assimilen als equips d'investigació:
 • Medicina
 • Radiologia i Medicina Física
 • Dermatologia
Aquestes àrees disposen d'unes línies d'investigació que inclouen els aspectes més importants en el pla assistencial i de recerca.

Tot i que fa anys prevalia la idea que els estudis de doctorat eren un període de formació de postgrau i el seu objectiu era aconseguir el grau de doctor, en aquest moment l'actual doctorat és contemplat com un període de formació en el qual el més important no són els coneixements nous com a tals, sinó la metodologia científica i les habilitats necessàries perquè el doctorand s'iniciï en la investigació tutelat per persones que amb el currículum investigador han demostrat que estan capacitats per formar nous investigadors. D’aquesta manera, es pot concretar que els objectius fonamentals d’aquest programa de doctorat són:
 • Formació de personal investigador.
 • Desenvolupament d'un projecte de recerca.
 • Realització de la tesi doctoral.

Perfil del doctorand

El perfil dels alumnes del programa de doctorat en Medicina correspon al dels professionals del sector sanitari. Per les seves característiques, els doctorands són persones que ja estan fent la seva activitat professional en hospitals o àrees de salut que disposen de projectes de recerca en els seus serveis o departaments.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principal sortida professional la incorporació dels doctors al món acadèmic i professional (assistencial i de recerca) en el camp de la medicina.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Medicina es fonamenta en la metodologia científica i les habilitats necessàries per iniciar-se en la investigació tutelada per personal acreditat per a la formació de nous investigadors. Els objectius fonamentals del doctorat són la formació de nous doctors, el desenvolupament d'un projecte d'investigació i la realització d'una tesi doctoral.

Aquest programa de doctorat dóna sortida als alumnes que un cop finalitzats els estudis de màster o especialitat mèdica volen potenciar el vessant acadèmic i investigador amb la realització d’una tesi doctoral.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:
 • Unitats Docents: Hospital de Sant Pau i de la Santa Creu, Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Hospital del Mar i Corporació Sanitària Parc Taulí-Sabadell. Cadascuna de les cinc unitats docents es correspon amb un hospital terciari o d'àmbit comarcal de gran nivell, que disposa de tots els serveis assistencials clínics (que inclouen totes les especialitats mèdiques) així com serveis de suport diagnòstic (Servei d'Anatomia Patològica i Radiologia).
 • Aules de docència en què es realitzen sessions clíniques (pròpies del servei o interdepartamentals de l'hospital), biblioteca i accés al sistema d'informació clínica propi de cada centre. Els doctorands relacionats amb aquestes especialitats poden fer els seus treballs experimentals o d'investigació clínica i traslacional en aquests serveis i comptar amb totes les infraestructures físiques i del coneixement pròpies dels hospitals.

Coordinador/a

Jaume Alijotas Reig

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Jaume Alijotas Reig: coordinador del programa de doctorat en Medicina.
 • Maria Assumpta Caixàs Pedragós: secretària de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • Maria Isabel Bielsa Marsol: vocal de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
 • Montserrat Estorch Cabrera: vocal de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

Gestió administrativa

Departament de Medicina
Unitat Docent de la Vall d'Hebron de la UAB
Edifici Pavelló Docent
Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona
Telèfon:. 93 428 5621 / 93 489 4096
Fax: 93 428 3264
doctorat.medicina@uab.cat
Horari d'atenció als usuaris: de dilluns a divendres de 10-13h i dilluns i dimecres de 15-17h.
Departament de Medicina

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 110
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, anglès i castellà
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Medicina

Institucions que hi col·laboren:
Corporació Sanitaria Parc Taulí
Hospital de Terrassa
Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital del Mar
Hospital Vall d’Hebron
Hospital Germans Trías i Pujol
Consorci Sanitari del Maresme
Clínica Plató
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/departament/medicina/