Presentació

El departament en Matemàtiques de la UAB té una llarga tradició en la formació d'investigadors de les diferents àrees de les matemàtiques, i actualment gaudeix de la menció cap a l'Excel·lència per a programes de doctorat. Té un reconegut prestigi nacional i internacional, tant per la qualitat del seu professorat com per la trajectòria professional dels seus titulats. Com a departament de la UAB té la peculiaritat de pertànyer a una de les universitats espanyoles que més estudiants estrangers rep. En els darrers anys, el programa de doctorat en Matemàtiques de la UAB ha augmentat molt el nombre de doctorands que provenen d'altres països, com ara la Xina, Turquia, Pakistan, Itàlia, Brasil, Rússia, etc. Dins de l'àmbit estatal, també té i ha tingut un nodrit grup de doctorands d'altres comunitats autònomes, com Andalusia, Cantàbria, País Basc, etc.


D'altra banda, el Departament de Matemàtiques en col·laboració amb el de Física va endegar els estudis d'una doble titulació de graduats en Física i Matemàtiques, que ha permès que estudiants molt bons cursin aquests estudis. El departament vol atraure l'atenció d'aquests graduats perquè facin tesis doctorals en aquest programa de doctorat.

Les tesis doctorals defensades al programa de doctorat en Matemàtiques fan contribucions científiques rellevants, la majoria de les quals publicades en revistes amb provats índexs de qualitat. Això ho avala la qualitat dels investigadors que conformen els diferents grups de recerca del departament implicats en la direcció de les tesis. Cal esmentar també l'èxit laboral dels doctorats del programa, molts dels quals treballen actualment en universitats de l'Estat i també d'estrangeres. El programa de doctorat, en aquesta nova etapa, té com a objectiu formar doctors perquè desenvolupin la recerca en l’àmbit industrial.    

Perfil del doctorand

El perfil d'ingrés al programa de doctorat en Matemàtiques és el d'un graduat en Matemàtiques o en titulacions afins que hagi completat almenys 60 crèdits de nivell de màster en màsters relacionats amb les matemàtiques o les seves aplicacions. Es requereix un nivell avançat de coneixements en, almenys, una de les àrees de les matemàtiques i domini de l'idioma anglès. Titulacions alternatives: graduats en Ciències (especialment físics), biociències, enginyeria i econòmiques.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals la recerca, ja sigui bàsica o aplicada. Els coneixements adquirits fa també aptes per exercir la docència. Per tant, condueixen a fer una carrera acadèmica a universitats estatals o estrangeres. A més a més, el doctorand pot treballar en empreses amb equips interdisciplinaris de recerca i desenvolupament (R+D). Si el doctorand ha fet una tesi més aplicada pot col·laborar en gabinets cientificotècnics, en empreses d'estadística o en el món de les finances.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Matemàtiques té com a objectiu formatiu que els doctorands adquireixin les habilitats necessàries per al desenvolupament d'investigacions en les diferents branques de les matemàtiques. Per això, s'emfatitza la incorporació com a investigadors en formació en algun dels grups d'investigació existents. Es posa especial interès en la transmissió de mètodes i tècniques necessaris per a la investigació i l'elaboració d'una tesi doctoral.

Coordinador/a

Àngel Calsina Ballesta

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

  • El coordinador/a del programa de doctorat.
  • Un representant de cada una de les línies de recerca del programa de doctorat no superior a 6 persones.

Gestió administrativa

Departament de Matemàtiques
(C1/228 i C1/230)
Telèfons:. 93 581 3275 / 93 581 13 04
departament@mat.uab.cat

Contacte: Francisco Carreño Mondéjar
fcarreno@mat.uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació
Aquest doctorat va obtenir la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació per al RD 1393/2007, la qual va possibilitar que el programa es poguès presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposès d’altres avantatges en convocatòries públiques.
Nombre de places: 12
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Anglès, català i castellà
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Matemàtiques
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/matematiques