Presentació

El programa de doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals és el resultat de la fusió del doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i el doctorat en Arts Escèniques, i inclou investigadors de reconegut prestigi.

Està orientat a la formació d’investigadors competents en recerca que puguin dur a terme tesis doctorals que versin sobre els àmbits següents:

 • Llengua catalana sincrònica
 • Teoria gramatical en relació amb la llengua catalana
 • Aplicacions de la llengua catalana a les TIC i a la formació continuada
 • Correcció i assessorament lingüístic
 • Adquisició del català com a primera llengua
 • Adquisició del català com a llengua estrangera
 • Estudis de variació lingüística geogràfica i de registre
 • Història externa de la llengua catalana
 • Evolució interna de la llengua catalana
 • Sociolingüística, etnolingüística i antropologia lingüística
 • Edició de textos
 • Crítica textual
 • Estudis de literatura catalana medieval, moderna i contemporània
 • Estudis comparatius de literatura catalana i altres literatures europees
 • Estudis de traducció i recepció a Catalunya de literatura estrangera
 • Estudis de teatre català
 • Estudis de les relacions de les dramatúrgies europees amb el teatre català
 • La projecció internacional de les companyies i els dramaturgs catalans
 • Aplicacions de la dramatúrgia a diversos àmbits socials i educatius
 • Estudis de les dramatúrgies minoritàries
 • Les arts escèniques des d’un punt de vista interdisciplinari


La comissió de l’estudi de doctorat podrà admetre recerques que afectin de forma més tangencial aquestes línies de recerca sota la supervisió del tutor responsable.

Perfil del doctorand

El perfil del doctorand és el d'un estudiant que hagi cursat els màsters de continguts afins al programa de doctorat, que tingui experiència de recerca a les àrees de recerca del programa de doctorat, i que posseeixi coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en llengua i literatura catalanes i en el dels estudis teatrals.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals totes les relacionades amb els àmbits següents:

 • Ensenyament de la llengua catalana com a primera i segona llengua en tots els nivells;
 • Ensenyament de la literatura catalana en tots els nivells;
 • Gestió cultural en l’administració i en ens privats;
 • Protocol i relacions institucionals;
 • Correcció i assessorament lingüístic en qualsevol suport, mitjà i àmbit;
 • Institucions de planificació lingüística;
 • Crítica literària i teatral;
 • Edició i assessorament editorial;
 • Mitjans de comunicació audiovisuals i escrits, convencionals i TIC;
 • Creació, producció i programació teatral; 
 • Aplicació de les arts escèniques al treball social, la teràpia ocupacional, l’educació i l’adquisició de capacitats lingüístiques i comunicatives;
 • Relació de la literatura i el teatre amb la música i les arts plàstiques.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals és la continuació d’un doctorat homònim, resultat de la fusió de dos programes amb una llarga tradició a la Universitat Autònoma de Barcelona: el doctorat en Llengua i Literatura Catalanes i el doctorat en Arts Escèniques.

La formació de doctors especialistes en diverses branques de l’estudi de la llengua comprèn l'estudi sincrònic, diacrònic, de la variació geogràfica i social, així com de les principals aplicacions de l'expertesa lingüística (adquisició del català com a primera i segona llengua, correcció, assessorament, aplicacions TIC, etc.).

L'àmbit dels estudis literaris inclou l'estudi de la història de la literatura catalana des dels orígens fins al present, la crítica, la interrelació amb els moviments socials, culturals, artístics i literaris de Catalunya i d'arreu (principalment d'Europa), l'edició de textos, la interrelació de la literatura amb el periodisme i els gèneres epistolars, entre d'altres.

A banda dels estudis de teatre català, la branca d’estudis teatrals permet l'estudi d'una hipotètica europeïtat teatral en les diverses dramatúrgies, de les relacions de les dramatúrgies europees amb el teatre català, de la projecció internacional de les companyies i els dramaturgs catalans, així com les aplicacions socials del treball amb la dramatúrgia i els estudis de les dramatúrgies més minoritàries.

En resum, el programa permet tot tipus d'estudis relacionats amb la llengua catalana i un amplíssim ventall d'especialitzacions referides als estudis teatrals i escènics, tant catalans com d'arreu del món, sempre tutelats per especialistes de prestigi reconegut.

L'amplitud de possibilitats d'especialització, juntament amb la profunditat amb què es du a terme la recerca, fan del programa un espai intel·lectualment molt estimulant que permet cada cop la realització de treballs multidisciplinaris i transversals.

Coordinador/a

Victor Martínez Gil

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat de Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals està formada pel coordinador del programa, un representant de l'àrea de llengua, un de l'àrea de literatura, un de l'àrea d'estudis teatrals i un de l'àrea de lingüística, un dels quals actua com a secretari.

Gestió administrativa

UISAD - Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental
Departaments de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola

Edifici B
Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 581 12 16
uisad.filologies.tercer.cicle@uab.cat
Persona de contacte: Beatriz Díaz Rodríguez

 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 12
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà, anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Filologia Catalana

Institucions que hi col·laboren:
El programa de doctorat té establertes col·laboracions, ja sigui globalment, per grups de recerca o per investigadors individuals, amb les següents institucions:
Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat de València
Universitat d’Alacant
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Politècnica de Catalunya
Institut del Teatre
Institut d’Estudis Catalans
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Arts i Humanitats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://filescat.uab.cat/filcat/index.php/doctorats/