Presentació

El programa de doctorat en Informàtica de la UAB compta amb una experiència dilatada. La seva existència es remunta al RD 185/1985, moment en què els estudis de doctorat en informàtica comencen el seu camí a la UAB.

En l'actualitat, el programa de doctorat en Informàtica és un programa interdepartamental que agrupa tres departaments de l'Escola d'Enginyeria que realitzen la seva docència i la seva recerca en l'àmbit de la informàtica (Departament de Ciències de la Computació, Departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions i Departament d'Arquitectura d'Ordinadors i Sistemes Operatius). Més enllà d'aquests tres departaments, aquest programa de doctorat també col·labora de forma molt estreta i continuada amb dos centres de recerca capdavanters en els seus àmbits: el Centre de Visió per Computador i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del CSIC.

Perfil del doctorand

Els requisits d'accés propis del programa de doctorat en Informàtica s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa. El doctorand ha de tenir uns coneixements profunds dels conceptes i les eines bàsiquess en informàtica, alhora que capacitat d'assimilar nous coneixements.

Sortides professionals

El programa de doctorat en Informàtica prepara els doctorands per formar part d'equips de recerca en els diferents àmbits de la informàtica, com ara la visió per computador, les tecnologies de la informació, la intel·ligència artificial, la computació d'altes prestacions o la seguretat informàtica. Els doctorands es formen en un àmbit altament demandat per les empreses, no només nacionals sinó també internacionals, de manera que les possibilitats d'inserció laboral són molt elevades. A més a més, les capacitats adquirides pels doctorands en la seva formació els fan capaços de crear empreses noves, sovint amb el suport de la mateixa Universitat. Un exemple d'empreses on els doctorands del programa de doctorat d'Informàtica de la UAB s'hi han incorporat, amb posterioritat a la realització de la tesi, han estat: Intel, Xerox, Hewlett Packard, Telefónica Research, Barcelona Supercomputing Center, OCULUSai Technologies, iSOCO, SCYTL, STRANDS, Barcelona Digital, Cognicolor, Herta Security, Visual Tagging Systems, entre d'altres. 

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Informàtica vol donar resposta a les necessitats que té la societat de disposar de professionals altament qualificats i formats de manera específica en el camp de la informàtica. Aquest és un fet que no només es dóna a nivell català, sinó també a escala estatal i internacional. Per això, el programa de doctorat en Informàtica està orientat a la capacitació d'estudiants de tot l'estat i també estrangers. El programa té un clar compromís amb les necessitats del mercat laboral; pel que la formació que s'imparteix està especialment dissenyada per a l'ocupació de llocs altament especialitzats en empreses del sector informàtic. Per millorar la qualitat dels estudis, aquest programa de doctorat està inclòs en la proposta de doctorat Industrial en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, que agrupa diversos programes de diferents universitats catalanes.

 

Normativa específica

Pots consultar aquí la normativa específica d'aquest programa de doctorat.

 

Coordinador/a

Jordi González Sabaté

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat d'Informàtica la formen:
  • El coordinador del programa de doctorat
  • Un representant de cada una de les línies de recerca del programa de doctorat

Gestió administrativa

Toni Guerra Román
Escola d'enginyeria, Edifici Q
Despatx QC/2014
uisad.informatica@uab.es

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 25
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Anglès, castellà i català
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Departament de Ciències de la Computació

Institucions que hi col·laboren:
Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial IIIA - Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Centre de Visió per Computador
Enginyeries

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició