Presentació

El programa de doctorat en Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona té arrels profundes i existeix com a tal des del curs 1991-1992, tot i que anteriorment ja s’havien llegit tesis doctorals realitzades al departament de Geologia. Ha passat per tots els processos de reorganització del tercer cicle universitari i en l’actualitat està plenament adaptat al Reial Decret 99 de 2011, i compta amb l’informe favorable de l’ANECA en la menció cap a l'Excel·lència del Ministeri d’Educació MEE2011-0492.

El programa de doctorat està dirigit a la formació d'investigadors en els diversos camps de la geologia d’acord amb les línies de investigació del departament de Geologia i organismes col·laboradors.

Des del començament, aquest programa de doctorat compta amb la col·laboració del que fou Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, avui Institut Català de Paleontologia, que està situat al més alt nivell internacional en el camp de la paleontologia de vertebrats.

Els màsters més vinculats al programa de doctorat de Geologia són: Geologia i Geofísica de Reservoris (interuniversitari UB-UAB); Recursos Minerals i Riscos Geològics (interuniversitari UB-UAB); Paleontologia (interuniversitari UAB-UB), i Nanotecnologia i Ciència de Materials (interinstitucional UAB-CSIC) . Aquesta vinculació no és obstacle per a l’admissió d’estudiants provinents d’altres universitats i països, amb titulacions en els camps de la geologia i la paleontologia, que compleixin els requisits per a l’accés als estudis de doctorat.

Perfil del doctorand

Formació en geologia o ciències de la terra, en paleontologia i altres àmbits relacionats, com ara ciències ambientals, entre d'altres.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

 • Exploració i explotació de recursos miners, energètics i hídrics.
 • Geotècnia aplicada a la construcció d’obra civil.
 • Prevenció de riscos geològics i ambientals.
 • Cartografia geològica.
 • Assessorament geològic i ambiental.
 • Paleontologia aplicada.
 • Conservació dels monuments del patrimoni cultural.
 • Direcció i conservació de museus.
 • Recerca en els diferents àmbits de la geologia.
 • Docència en geologia en els diferents nivells, incloent l’universitari.

Aquestes activitats professionals es desenvolupen en companyies i empreses dels camps de la mineria, petroli, gas, hidrogeologia, construcció, medi ambient, consultoria, etc., en diversos tipus d’institucions públiques, com ara serveis públics geològics, universitats i centres de recerca, museus, instituts d’ensenyament secundari, etc., i també organitzacions no governamentals.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona té per objectiu la formació d'investigadors i professionals en els diversos camps de la geologia i la paleontologia amb capacitat per a la incorporació al món empresarial i institucional. La formació en la darrera i més alta etapa de formació acadèmica ha de permetre el desenvolupament de tasques d’exploració, recerca, producció, gestió, R+D+I, etc., segons les característiques del lloc de treball, en una varietat de sortides professionals indicades més avall.

La tesi doctoral es desenvoluparà en el si d’una de les 7 línies de recerca proposades i la dirigirà un dels seus professors. No obstant això, es poden proposar i desenvolupar temes de tesi doctoral que no pertanyin estrictament a les línies establertes, però que per la seva originalitat i actualitat se'n consideri oportuna l'acceptació. De la mateixa manera, la direcció o codirecció d’una determinada tesi doctoral pot recaure en altres professors o professionals que pel seu prestigi i per la temàtica de la tesi que s'hagi de desenvolupar es consideri que són els més idonis.

Coordinador/a

Joan Reche Estrada

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Coordinador/a del programa de doctorat
 • Dos membres en representació dels màsters universitaris següents: Geologia i Geofísica de Reservoris; Recursos Minerals i Riscos Geològics; Paleontologia, i Nanotecnologia i Ciència de Materials
 • Un membre representant del Institut Català de Paleontologia (ICP)

Gestió administrativa

Secretaria del departament de Geologia
Tel. 93 581 30 22
doctorat.geologia@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà, anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició