Presentació

Els cursos de doctorat del Departament de Geografia s’inicien el curs 1977-1978, però, com a tal, el primer programa formal de doctorat en Geografia s'inicià el curs 1986-1987. Inicialment el programa s’anomenà doctorat en Geografia, però durant el curs 1994-1995, el programa es dividí en dues opcions: Geografia Humana, que donava continuïtat al programa tradicional; i l'opció Demografia, a càrrec del Centre d'Estudis Demogràfics (CED) de la UAB.

El curs 1999-2000, l'opció Demografia esdevingué un programa independent, i des de llavors aquest programa de doctorat és oficialment "Geografia". El curs 2003-2004 va rebre la menció de Qualitat, atorgada pel Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) i la mantingué fins al curs 2007-2008.

A partir del curs 2006-2007 s'imparteix el màster oficial en Estudis Territorials i de la Població, el qual ha absorbit la docència de postgrau, mentre que el doctorat s'ha configurat com l'etapa dedicada a la investigació i a l’elaboració de la tesi doctoral. Durant el curs 2011-2012, el programa oficial de doctorat en Geografia (RD1393/2007) va obtenir la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència que atorga el Ministeri d'Educació. Des dels seus inicis, el programa ha presentat al voltant de 150 tesis doctorals.

Perfil del doctorand

El perfil del candidat al programa de doctorat en Geografia és el següent:
  • Excel·lent expedient acadèmic en estudis afins al programa de doctorat
  • Provada experiència i vocació investigadora
  • Interès per desenvolupar un projecte d'investigació original que permeti fer avançar les fronteres del coneixement en alguna de les línies de recerca del programa, que se situen en l'avantguarda mundial de la investigació geogràfica contemporània
  • Anhel de generar sinergies amb altres acadèmics compartint el procés i els resultats de la investigació
  • Comptar amb habilitats comunicatives i competències lingüístiques suficients (o amb la voluntat clara d'adquirir-ne) que permetin garantir al doctorand aquest intercanvi acadèmic en l'actual context d'internacionalització de la recerca.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals les següents: 
  • Formació d'investigadors i docents de centres de recerca i universitats.
  • Personal tècnic i consultors de centres d'estudis de l'administració pública, empreses, organitzacions internacionals, fundacions, ONGs, associacions, etc.

Objectius i justificació

L'objectiu fonamental del programa de doctorat en Geografia és la formació d'investigadors/es en temàtiques relacionades amb els camps més innovadors de la geografia a nivell internacional. Els estudis de doctorat en Geografia estan especialment dirigits a garantir el coneixement i l'anàlisi crítica d'un camp d'estudi específic i la metodologia associada, capacitant el/la doctorand/a per comunicar els resultats de les seves investigacions a la comunitat científica, acadèmica i professional. Per tot això, és imprescindible l'elaboració d'una tesi doctoral que consisteix en un treball d'investigació original. 

Aquest programa ha col·laborat activament en la formaciód'una gran part del professorat del Departament de Geografia de la UAB, així com d'altres universitats espanyoles i estrangeres. Al llarg del seu recorregut, el programa ha dotat la societat de prestigiosos/es investigadors/es en temes socioeconòmics i ambientals vinculats a les problemàtiques territorials. Els doctors i les doctores han mostrat una elevada capacitat de lideratge en la investigació aplicada (planificacióterritorial, conflictes mediambientals i qüestions socials d'actualitat, entre d'altres). 

El programa és la via mitjançant la qual l'alumnat de grau i de màster poden formar-se específicament com a investigadors/es i docents en la disciplina. El programa i les ajudes públiques que s'hi vinculen (en particular les beques per a la realització de la tesi doctoral) alimenten la capacitat investigadora dels grups de recerca del departament. El departament de Geografia compta actualment amb dotze grups d'investigació reconeguts; sis d'ells consolidats i reconeguts per la Universitat Autònoma de Barcelona. Tots aquest grups tenen projectes competitius, ja sigui de convocatòries europees, estatals o autonòmiques, alhora que els grups de recerca incorporen prestigiosos/es investigadors/es internacionals.

El programa de doctorat ofereix el títol acadèmic oficial i homologat que permet als doctors i les doctores entrar en les xarxes nacionals i internacionals de formació i investigació postdoctoral. 

 

Coordinador/a

Maria Antònia Casellas Puigdemasa

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

Anna Badia Perpinyà
Mireia Baylina Ferré (secretària)
Gemma Cànoves Valiente
Maria Antònia Casellas Puigdemasa (coordinadora)
Maria Dolors García Ramon
Carme Miralles Guasch
Oriol Nel·lo Colom
David Saurí Pujol

 

Gestió administrativa

Departament de Geografia
Alba Palma (secretaria del Departament)
Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra
Telèfon: 93 581 1527
d.geografia@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació d'Excel·lència

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Geografia

Institucions que hi col·laboren:
Centre d'Estudis Demogràfics (UAB)
Universidad de Guadalajara (México)
Universidades Generale de Santa Caterina (Brasil)
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://geografia.uab.es/