Presentació

Els estudis de doctorat en Farmacologia estan dirigits a la formació d’investigadors, amb èmfasi en la metodologia i les tècniques de recerca que porten a la consecució d’una tesi doctoral. Aquests estudis pretenen també consolidar la diversitat d’enfocaments i de proximitat que hi ha entre la recerca básica i la recerca aplicada, de forma que es crea una atmosfera intelectual rica que és una condició necessària per a garantir la qualitat de la recerca doctoral. Recerca que, d’altra banda, és quasi exclusiva dins el àmbit nacional ja que són molt pocs els programes de doctorat que ofereixen aquesta formació exclusiva en farmacología tant des del punt de vista bàsic com clínic amb la col·laboració de més de 40 institucions públiques i tantes més de privades, principalment de la indústria farmacèutica.

Perfil del doctorand

Els estudiants amb formació prèvia afí a la farmacologia, terapèutica, veterinària o ciències de la salut, podran sol·licitar l'accés al programa de doctorat en Farmacologia.

Sortides professionals

En el programa de farmacologia intentem aconseguir titulats/des que puguin desenvolupar la seva activitat com a part del sistema acadèmic nacional i/o internacional (professors/es en farmacologia bàsica i/o clínica humana i/o veterinària, però també en toxicologia o en farmacocinètica). Un gruix important de l’alumnat desenvoluparà la seva activitat futura dins de la indústria farmacèutica i/o veterinària,com mostra el fet de la gran quantitat de col·laboracions del Departament amb la indústria i de la gran quantitat de persones que han optat per aquesta sortida en els darrers anys.

Objectius i justificació

La Farmacologia és un àrea de coneixement (315) present a nombroses Llicenciatures i/o Graus (Medicina, Farmàcia, Veterinària, Biociències, Biotecnologia, Infermeria, Fisioteràpia) però absent a d’altres afins (Química, Bioquímica, Biologia, Psicologia).

L’objectiu principal del programa de doctorat en Farmacologia és la formació de científics i científiques dedicats/des a la Farmacologia i a altres disciplines relacionades, que siguin professors/es i investigadors/es independents i de gran qualitat, amb capacitat per realitzar recerques que condueixin a la generació de nous coneixements de forma innovadora i creativa a través del desenvolupament de projectes d’investigació científicotecnològics. S’espera que ells/es col·laborin en desenvolupar l’activitat acadèmica universitària i/o productiva al més alt nivell, de tal manera que es constitueixin en propulsors efectius del desenvolupament de la disciplina, tant en els seus aspectes bàsics com en les seves aplicacions clíniques i/o tecnològiques, ja sigui en el disseny molecular de fàrmacs, farmacologia droga-receptora, farmacologia molecular, bioequivalència, farmacocinètica, farmacogenòmica i farmacologia clínica, entre d’altres.

Aquest programa va sorgir com a resposta a una important demanda del col·lectiu universitari d’estudiants, en general, i de la Facultat de Medicina en particular, de millorar i aconseguir:

 • Una formació profunda i exhaustiva del tractament de tot tipus de patologies.
 • Tenir accés al coneixement i entrenament de tècniques novedoses i punteres realitzades pel professorat de l’àrea de coneixement de Farmacologia en relació amb els processos farmacocinètics, farmacodinàmics, de detecció i caracterització toxicològica, d’avaluació d’eficàcia i seguretat, de farmacovigilància, d’ús i control de l’ús de fàrmacs i d’evolució socioeconòmica de l’ús de fàrmacs que permetin abordar amb rigor científic la problemàtica relacionada amb els fàrmacs, en les seves vessants docents, científiques i socioeconòmiques.

En el programa de Farmacologia intentem:

 1. Desenvolupar un programa amb un alt nivell acadèmic que vinculi la docència i la recerca.
 2. Incrementar els coneixements generals sobre la Farmacologia a nivell d’expert.
 3. Desenvolupar les habilitats necessàries per aplicar les darreres tècniques i eines d’elevat nivell d'expertícia en la investigació farmacològica.
 4. Generar coneixement mitjançant el desenvolupament de projectes d’investigació, tant de manera individual com multidisciplinària i interinstitucional, que permeti a l’estudiant desenvolupar les capacitats necessàries per dur a terme de forma autònoma un treball d’investigació.
 5. Formar professionals capaços de generar coneixement i resoldre problemes específics de la comunitat relacionats amb l’avaluació de la informació sobre els fàrmacs i la seva utilització.
 6. Capacitar els participants per realitzar docència i d’aquesta manera promoure i traspassar els coneixements tant a la comunitat científica com a la població general.
 7. Formar professionals que siguin capaços de poder vincular els avenços en el desenvolupament de medicaments amb les necessitats assistencials, de manera que es produeixi un benefici mutu.

Coordinador/a

Eva Castells Caballé

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat en farmacologia estarà formada per

 • el coordinador del programa de doctorat
 • un representant de cada una de las unitats docents del departament de farmacologia, terapèutica i toxicologia
 • el responsable del màster en farmacologia

La comissió acadèmica la presideix el coordinador del programa de doctorat (actualment Dr. Magí Farré) i té un/a secretari/ària acadèmic/a, que designa la mateixa comissió entre els seus membres.

Gestió administrativa

David Bernabeu
Departament de Farmacologia, terapèutica y toxicologia
Despatx M4/112
Facultat de Medicina
Campus de Bellaterra
CP 08193
Bellaterra
Barcelona

Tel: 93 5811952
Email: doctorat.farmacologia@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 13
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia

Institucions que hi col·laboren:
Recreational Drugs European Netware
Universidade de São Paulo
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
IMAS
Hospital Germans Trias i Pujol
Hospital Sanitari Parc Tauli
Fundació Dr. Robert
Universidad Autónoma de Madrid
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició