Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques 

Presentació

El Programa de Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques pretén formar doctors i doctores d’excel·lència sobre feminisme, dones i gènere a través d’aproximacions transversals i interdisciplinàries en les diferents temàtiques objecte d’estudi i de recerca. El Programa és promogut per l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (iiEDG)  i coordinat i participat per les Universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Girona, Rovira i Virgili i Vic-Central de Catalunya.

 

L’oferta del Doctorat s’articula en vuit línies d’investigació que s’adeqüen als perfils investigadors del professorat: 1) Territori, migració i globalització, 2) Treball, temps i mercats, 3) Identitats, relacions i grups: construccions socials i drets, 4) Moviments socials, activismes i polítiques de gènere, 5) Relacions de poder i violències patriarcals, 6) Educació i valors, 7) Salud: promoció, tecnologies i diversitat, 8) Llenguatge, comunicació i produccions artístiques.

El programa s’adreça a persones amb màsters de les disciplines d’Arts, Humanitats i Ciències Socials, encara que hi pot accedir alumnat d’altres especialitats sempre que compleixi els requisits acadèmics per a ser inscrit.

Perfil del doctorand

El perfil d’ingrés més habitual és la procedència d’un màster del títols pertanyents a les branques d’Arts, Humanitats i Ciències Socials. Tot i així, poden accedir estudiants que procedeixin d’altres especialitats sempre que compleixin els requisits acadèmics per ser inscrits.

 

Sortides professionals

  • La recerca nacional i internacional en les matèries relacionades amb els estudis de gènere i interseccionals.
  • L'ensenyament reglat (universitat i ensenyaments mitjans) i lliure.
  • L’elaboració en Plans d’Igualtat en les administracions públiques.
  • La direcció d’Observatoris d’Igualtat en institucions acadèmiques i professionals.
  • Disseny d'activitats i programacions culturals en l’àmbit de gènere i igualtat.

Objectius i justificació

El Programa de Doctorat en Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques pretén formar doctors i doctores d’excel·lència sobre feminisme, dones i gènere a través d’aproximacions transversals i interdisciplinàries en les diferents temàtiques objecte d’estudi i de recerca.

La legislació estatal i catalana ordena la incorporació del principi d’igualtat per raó de sexe i la perspectiva de gènere tant en l’ensenyament universitari com en l’àmbit de la recerca. La implantació d’un programa de doctorat interuniversitari sobre Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques  es correspon amb els mandats legals vigents (art. 14 CE) i contribueix a fer-los efectius.

El programa de doctorat pretén donar una continuïtat a la formació dels investigadors i investigadores en màsters sobre estudis de dones i gènere. La qualitat acadèmica i els resultats del Màster oficial interuniversitari i interdisciplinari impulsat l’iiEDG constitueix un fonament clar per a la realització d’un doctorat. Aquest  caràcter interuniversitari i interdisciplinari atorga al programa una singularitat i destacada solidesa, tant pel que fa al professorat –expert de les diferents universitats catalanes- com a l’amplitud de temàtiques que s’hi desenvolupen.

 

Coordinador/a

Enrico Mora
Departament de Sociologia
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
Telèfon: 935 812 493
e-mail: Enrico.Mora@uab.cat

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

Anna Villarroya (Coordinadora general del programa, UB)
Enrico Mora (Coordinador per la UAB)
Dolors Comas d’Argemir (Coordinadora per la URV)
Gerard Coll-Planas (Coordinador per la UVic-Central de Catalunya)
Teresa Cabruja (Coordinadora per la UdG)

Gestió administrativa

Secretaria del Departament de Sociologia
Edifici B. Despatx B3b-141
Campus Bellaterra
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), Barcelona
Tel. 0034 935811152
Mail: coordinacio.doctorat.genere@uab.cat
Web del Departament de Sociologia

Interuniversitari

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament d'Antropologia Social i Cultural
Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Geografia
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Departament de Psicologia Social
Departament de Sociologia

Institucions que hi col·laboren:

Universitat de Barcelona
Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic-Central de Catalunya

Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.iiedg.org/doctorat