Presentació

El programa de doctorat conjunt en Electroquímica. Ciència i Tecnologia és un programa interuniversitari que, coordinat per la Universitat d'Alacant (UA), s'imparteix simultàniament en 11 universitats espanyoles i que disposa de la Menció cap a l’Excel·lència. Pretén dotar als futurs investigadors els coneixements i experiència necessaris per poder desenvolupar, a l'àrea d'electroquímica, recerca capdavantera tant bàsica com a aplicada.

Perfil del doctorand

El perfil recomanat d'accés és estar en possessió d'un títol de grau en ciències o enginyeria i haver realitzat un màster en aquestes àrees en les quals hagi rebut formació avançada en electroquímica. En aquest sentit, el màster més indicat és el d'Electroquímica. Ciència i Tecnologia.

A més, l'estudiant ha de posseir un coneixement mínim d'anglès que li permeti entendre perfectament les idees expressades en articles científics, relacionar-se amb parlants natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat, i produir textos científics clars, encara que també seria raonable que el seu domini solament li permetés entendre textos científics.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals la recerca en electroquímica tant en l’àmbit acadèmic como en l’àmbit de la industria.

Objectius i justificació

L'objectiu d'aquest programa de doctorat és dotar a l'alumne d'un coneixement profund de la matèria electroquímica. L'electroquímica es troba molt present en la majoria dels productes que utilitzem o consumim habitualment (piles, bateries i acumuladors, recobriments metàl·lics, la producció de metalls com l'alumini, el zinc o el níquel, el tractament d'aigües residuals i un llarg etcètera). Aquesta circumstància justifica la necessitat d'una formació específica i d'alt nivell.

Els grups de recerca que participen tenen una intensa activitat investigadora en el camp, amb excel·lents relacions amb empreses i amb grups de recerca estrangers, la qual cosa facilita la futura inserció laboral dels doctorands tant en l'empresa com en centres de recerca.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:

 • Sistemes electroquímics de microelectròlisi (altes i baixes velocitats de variació i potencial).
 • Sistemes electroquímics de macroelectròlisi (potencial i intensitat controlada).
 • Equips d'espectre-electroquímica.
 • Cromatògraf de gasos.

Coordinador/a

Iluminada Gallardo García

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió del doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia és interuniversitària.

Relació de representants de les diferents universitats en la comissió acadèmica del programa de doctorat conjunt en Electroquímica. Ciència i Tecnologia per al curs 2014-15:

 • Enrique Herrero Rodríguez, Universidad de Alicante (coordinador del programa de doctorat conjunt)
 • Iluminada Gallardo García, Universitat Autònoma de Barcelona
 • Concepción Alonso Fuente, Universidad Autónoma de Madrid
 • Elvira Gómez Valentín, Universitat de Barcelona
 • Mª Julia Arcos Martínez, Universidad de Burgos
 • José Miguel Rodríguez Mellado, Universidad de Córdoba
 • Jaume Puy Llorens, Universitat de Lleida
 • Joaquín González Sánchez, Universidad de Murcia
 • Rafael Andreu Fondecabe, Universidad de Sevilla
 • Francisco Vicente Pedrós, Universidad de Valencia
 • Toribio Fernández Otero, Universidad Politécnica de Cartagena

Gestió administrativa

Facultat de Ciències - Edifici C
Toñi Romero Prieto, administrativa del Departament de Química
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfons: 93 581 1997 / 93 581 24 77
E-mail: gestio.postgrau.quimica@uab.cat

Interuniversitari

Doctorat conjunt

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació d'Excel·lència

Aquest doctorat ha obtingut la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació, la qual cosa possibilita que el programa es pugui presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposi d’altres avantatges en convocatòries públiques.

Nombre de places: 5
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat d'Alacant (universitat coordinadora)
Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Autónoma de Madrid
Universitat de Barcelona
Universidad de Burgos
Universidad de Córdoba
Universitat de Lleida
Universidad de Murcia
Universidad de Sevilla
Universidad Politécnica de Cartagena
Universitat de València

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Química
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://sites.google.com/site/ecytdoct/