Presentació

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) coordina el programa de doctorat en Ecologia Terrestre que consisteix en l’elaboració, presentació i defensa d’un treball original de recerca que, en aquest cas, està emmarcat dins l’àmbit de l’ecologia terrestre.

Aquest programa de doctorat es dirigeix a estudiants interessats a conèixer els processos implicats en el canvi ambiental global i en la pèrdua de biodiversitat, així com en les actuacions possibles de mitigació dels efectes nocius dels canvis ambientals i en la conservació dels recursos naturals.

El programa de doctorat consta de 35 professors o investigadors associats que treballen en les següents línies d’investigació: Biodiversitat; Ecologia funcional i canvi global; Ecologia forestal i incendis; Protecció i conservació del sòl; i Teledetecció i SIG.

Perfil del doctorand

Els requisits propis del programa s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa. L'estudiant ha de tenir experiència reconeguda en recerca, ha de tenir uns coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en ecologia terrestre i capacitat d'assimilar nous coneixements i ha de tenir domini de l'anglès.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals: 
  • Investigador o professor en organismes públics d'investigació i Universitats
  • Personal tècnic en institucions públiques o privades que tenen l'encàrrec de gestionar el territori en general i els sistemes naturals en particular.
  • Personal en empreses privades que treballen en els àmbits de la gestió dels recursos naturals, de la conservació i la restauració d'ecosistemes, o en control biològic.

Objectius i justificació

Dos dels problemes més importants que te la humanitat són de tipus ecològic. Tant el canvi global com la pèrdua de biodiversitat són impossibles d'entendre i, per tant mitigar, sense una bona base ecològica. Per aquesta raó els propers anys seran necessaris bons professionals de l'ecologia, tant terrestre com aquàtica, és clar.

De fet, les convocatòries de projectes de recerca espanyoles i europees reconeixen sistemàticament aquest àmbits de recerca entre les seves línies prioritàries.

Aquesta és la recerca a la qual s'adreçaran els estudiants d’aquest doctorat en Ecologia Terrestre. Evidentment, l'àmbit d'estudi més immediat són a els ecosistemes terrestres de Catalunya i Espanya, però l'orientació de la recerca pretén ser de tipus general i aplicable a ecosistemes terrestres de tot el món. De fet, els investigadors del CREAF tenen projectes de recerca i col·laboradors en molts altres països, especialment a Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i Europa.

Coordinador/a

Anna Àvila Castells

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La Comissió acadèmica del programa de doctorat estarà formada pel coordinador/a del programa de doctorat i, com a mínim 3 doctors més, cadascún d'una línia d'investigació diferent. La comissió acadèmica la presideix el coordinador/a del programa de doctorat i té un secretari/a acadèmic que designa la mateixa comissió d'entre els seus membres.

Gestió administrativa

CREAF
Edifici C
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès
Telèfon 0034 93 581 13 12
Persona de contacte: Anna Avila (anna.avila@uab.cat)

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació d'Excel·lència

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Castellà, anglès i català
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia


Institucions que hi col·laboren:
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt"
Universidad Nacional de Colòmbia
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://doctorat.creaf.cat