Presentació

El programa de doctorat en Dret que ofereix la Facultat de Dret de la UAB a partir del curs 2014-2015 es fruit d'una llarga tradició, de ja més de 40 anys, i de la necessitat d'adaptació a la normativa derivada del RD 99/2011. Fins l'any 1999, la Facultat de Dret de la UAB oferia un programa unitari de doctorat en Dret. Posteriorment els canvis de model van derivar en ofertes de diversos programes de doctorats per part dels diferents departaments: departament de Dret Privat, departament de Ciència Política i Dret Públic, i departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques.

Tots dos models van obtenir resultats excel·lents. De nou amb els últims canvis legals, aquesta facultat manifesta el seu compromís amb la millora i evolució continuades i amb la cerca constant d'una millor gestió de recursos. És per aquesta raó que s'ha mirat, per sobre de tot, d'oferir un programa conjunt de tota la facultat que permeti donar satisfacció a les necessitats d'integració, dimensió, internacionalització i gestió eficient que requereix un programa de doctorat potent i de qualitat i, al mateix temps, amb una base suficientment sòlida per poder atendre, des de un plantejament generalista, qualsevol tema d'investigació específic.

Perfil del doctorand

El candidat haurà d'estar en possessió d'un títol de grau o equivalent i, a més, haurà d’haver cursat un Màster Oficial en Dret o en una altra ciència afí.

Sortides professionals

Les competències i capacitats obtingudes pels futurs titulats i titulades els hi permetran desenvolupar amb les màximes garanties una carrera acadèmica en l’àmbit de les ciències jurídiques i també un ampli ventall d’activitats que requereixen una formació jurídica d’alt nivell, com per exemple la de lletrat/da del Parlament de Catalunya o de les Corts Generals, assessor/a a organismes d’àmbit nacional i internacional, investigador/a a instituts o centres de recerca de l’àmbit jurídic, etc.

Objectius i justificació

L’objectiu del programa de doctorat en Dret és oferir la possibilitat d’aprofundir en la recerca d’àmbits socials i jurídics sotmesos a un procés de transformació i canvi constant, davant del qual el dret no pot romandre impassible. Per a fer-ho possible es disposa d’un context formatiu de primer nivell, tan des d’una perspectiva personal com material, que permetrà als doctorands formar-se al costat d’especialistes de contrastat prestigi nacional i internacional, a més de familiaritzar-se amb els instruments de recerca i formació pedagògica idonis per a assolir una formació universitària sòlida i un perfil acadèmic i de recerca avançats i internacionalitzats.

Les nombroses i diverses activitats formatives que integren el doctorat en Dret, organitzades des de la universitat, els departaments i les unitats, han de permetre als doctorands assolir un nivell òptim de formació i elaborar una tesi doctoral emmarcada en alguna de les línees de recerca que inclou el programa.

Coordinador/a

Mercedes Garcia Aran

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió estarà formada per:

  • el coordinador del programa de doctorat,
  • el responsable del programa de doctorat de cadascun dels tres departaments implicats al programa de doctorat,
  • els directors de cadascun dels departaments implicats al programa de doctorat.

La comissió podrà adoptar acords, en el compliment de les seves funcions, amb un quòrum mínim de constitució de tres membres.

Gestió administrativa

doctorat.dret@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 25
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Departament de Dret Privat
Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició