Presentació

Des del 1994, any de creació d'una branca de "Demografia" del doctorat en Geografia, fins a l'actualitat, el programa de doctorat en Demografia ha significat la culminació d'un procés orientat a respondre a una demanda de formació d'alt nivell en l'àrea d'estudis de la població.

Els estudis que s'ofereixen, altament especialitzats, se situen, no obstant això, en una cruïlla del mapa disciplinar de la universitat espanyola. Així, al llarg de les setze promocions del doctorat en Demografia, el total d'alumnes inscrits han dissenyat un ventall disciplinar de procedència molt obert: geografia, sociologia, economia, matemàtiques, ciència política i altres set titulacions. La demanda de formació doctoral a la qual ens referim no és només d'abast local, sinó també nacional i internacional.

En ser únic a Espanya en el seu gènere i en la seva denominació, el doctorat en Demografia de la Universitat Autònoma de Barcelona atreu estudiants de nombroses procedències: els llicenciats de la mateixa UAB representen només el 39% dels doctorands; els doctorands d'altres universitats espanyoles el 36%; i els procedents d'universitats estrangeres ascendeixen al 25% del total dels inscrits fins al moment.

En el curs 2004-2005, el doctorat en Demografia va obtenir la menció de Qualitat atorgada pel Ministeri d'Educació i Ciència en la seva primera convocatòria de Doctorats de Qualitat (MCD-2004.00193 ). Aquesta distinció s'ha mantingut ininterrompudament fins a l’actualitat, que disposa de la prestigiosa Menció cap a l'Excel·lència fins al curs 2013-2014.

Des de la seva creació, el doctorat en Demografia també forma part de xarxes internacionals d'intercanvi de professorat i de mobilitat de doctorands. Actualment, cal destacar la participació dels nostres doctorands, des de la creació el 2005, a l’European Doctoral School of Demography (EDSD), i també en la xarxa de mobilitat de doctorands DEMO-DOC, de la qual formen part les universitats de Lund, Rostock, Groningen, la Sapienza i la UAB.

Perfil del doctorand

El candidat hauria de reunir les següents característiques:
 • Excel·lent expedient acadèmic.
 • Proximitat disciplinar en la seva formació de grau i un màster oficial en Demografia o estudis afins que hagi implicat alguna experiència investigadora, o interès per desenvolupar un projecte d'investigació original que suposi fer avançar les fronteres del coneixement en alguna de les línies de recerca del programa.
 • Orientació temàtica adequada per a l'encaix en alguna de les línies de recerca representades en el programa.
 • Bon nivell d'anglès i competències lingüístiques en aquells idiomes necessaris per a la recerca doctoral que li permetin garantir un intercanvi acadèmic en l'actual context d'internacionalització de la recerca.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals les següents:
 • Formació d'investigadors i docents de centres de recerca i universitats.
 • Personal tècnic i consultors/es de centres d'estudis de l'administració pública, empreses, organitzacions internacionals, fundacions, ONGs, associacions, etc.

Objectius i justificació

L'objectiu fonamental del programa de doctorat en Demografia és formar investigadors tant en els camps d'investigació més bàsica com en la investigació aplicada en relació amb les temàtiques de població.
Aquest programa de doctorat ofereix la formació necessària per garantir el coneixement i l'anàlisi crítica, així com la metodologia associada i les capacitats comunicatives que permeten l'elaboració d'investigacions originals i la transmissió i comunicació dels resultats del treball científic a la comunitat acadèmica i professional. Per assolir els objectius i obtenir el títol de doctor, és imprescindible l'elaboració d'una tesi doctoral, la qual consistirà en una investigació original.

El programa de doctorat en Demografia té també un objectiu molt clar d'internacionalització de la recerca i de la formació dels seus doctorands. Al llarg de la seva existència, el doctorat en Demografia ha estat la base per a la constitució de diverses xarxes internacionals de formació i mobilitat tan d’estudiants com de professors. Aquesta activitat ha permès una major internacionalització d'aquest doctorat i ha possibilitat, també, l’organització i el desenvolupament de conferències i seminaris de divulgació científica en demografia impartits per especialistes de diverses universitats i centres de recerca nacionals i estrangers.

Coordinador/a

Joaquín Recaño Valverde

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Coordinador del programa de Doctorat: Joaquín Recaño Valverde
 • Secretari: Andreu domingo Valls
 • Representants de les línies de recerca del programa de doctorat en Demografia:
  • Albert Esteve Palós
  • Mariona Lozano Riera
  • Juan Antonio Módenes Cabrerizo
  • Iñaki Permanyer Ugartemendia
  • Joana Maria Pujadas Mora

 

Gestió administrativa

Coordinadora formació i docència: Inés Brancós Coll
Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra
Telèfon: 93 581 30 60
abrancos@ced.uab.es

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Castellà, català i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Geografia
Centre d'Estudis Demogràfics (CED)

Institucions que hi col·laboren:
Universidad de Guadalajara (Mèxic)
University of Rostock
Marx Planck Institute for Demographic Research
University of Lund
University of Roma
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: www.ced.uab.cat