Presentació

El programa de doctorat en Comunicació i Periodisme té l’objectiu de formar professionals en aspectes metodològics i teòrics per a la preparació de recerques en el camp del periodisme i de les ciències de la comunicació.

Aquesta formació condueix als doctorands a fer una tesi doctoral que els capacita per fer recerca d’alt nivell en l’àrea de la comunicació social i per optar a llocs de treball en empreses i organitzacions internacionals.

El doctorat té una llarga tradició acadèmica i investigadora i pretén assegurar un avançament en el coneixement i el plantejament de temàtiques innovadores per a les ciències de la comunicació.

El departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, que imparteix aquest programa de doctorat, és una unitat acadèmica pionera a Espanya i des del començament ha estat un referent internacional.

Aquest departament fou creat fa més de 25 anys i de llavors ençà ha mantingut una forta activitat docent i investigadora, cosa que ha fet que els seus grups consolidats hagin obtingut una significativa quantitat de projectes de recerca en diferents convocatòries competitives nacionals i internacionals.

El programa de doctorat es desenvolupa en el marc de diversos acords internacionals amb universitats i organitzacions molt reconegudes. Així, cal destacar que col·labora activament amb el UNITWIN Cooperation Programme on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue UNESCO-United Nations (Alliance of Civilizations).

Perfil del doctorand

Els requisits propis del programa de doctorat s’estableixen per assegurar un perfil de doctorand que maximitzi les probabilitats d'èxit. El candidat ha de tenir coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en l'àmbit de la comunicació, el periodisme i les ciències socials, i tenir capacitat d'assimilació de nous coneixements.

El candidat al programa de doctorat en Comunicació i Periodisme necessita demostrar un alt interès en el desenvolupament de tasques de recerca i pensament crític i reflexiu en temàtiques associades a l'àrea de comunicació. D'acord amb els requisits bàsics d'accés, ha de demostrar en les seves credencials acadèmiques i en el seu currículum un nivell mínim d’experiència investigadora, i un clar interès específic en el camp de la comunicació i el periodisme.

Així mateix, ha de tenir capacitats de creativitat, d'innovació i de resolució de problemes associades al camp de la investigació, el treball acadèmic i la construcció científica del coneixement, com també un perfil emprenedor, capaç d'assolir objectius a curt i mitjà termini.

El programa de doctorat exigeix un treball seriós, constant i rigorós. Per tant, l'exhaustivitat, la capacitat detreball autònom i l'habilitat de planificació són també valors associats al treball científic-investigador desenvolupat pels doctorands en aquest programa doctoral.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals els àmbits següents:

 • Departaments d'investigació i desenvolupament del sector de les indústries de la comunicació.
 • Empreses periodístiques.
 • Ensenyament universitari.
 • Organismes públics e institucions relacionades amb la comunicació i el periodisme.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Comunicació i Periodisme de la UAB té com a objectiu formar professionals en la investigació d'alt nivell a través de l'aplicació d'aspectes metodològics i teòrics del camp de les ciències de la comunicació i el periodisme.

La solvència del programa està avalada per la trajectòria de la Facultat de Ciències de la Comunicació, que des de la seva fundació ha estat un centre de referència nacional i internacional. Alhora, el programa de doctorat vol donar continuïtat als cinc màsters universitaris professionals que s'imparteixen en aquesta facultat.

En l'àmbit de la investigació, el departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació té una experiència manifesta amb l'activitat de cinc grups d'investigació diferents, que s'inclouen en convocatòries internacionals, europees, nacionals, autonòmiques i locals. Les diferents línies d'investigació s'harmonitzen amb el desenvolupament de projectes d'investigació propis i el desenvolupament de tesis doctorals.

L'exercici acadèmic de la tesis doctoral en Ciències de la Comunicació capacita l'estudiant per a l'elaboració de treballs d'investigació de gran abast en el camp de la comunicació social i l'ocupació d'alt nivell en empreses i organitzacions del sector.

Aquest programa de doctorat es desenvolupa en el marc de diversos acords internacionals amb universitats molt reconegudes i organitzacions internacional. En aquest sentit cal fer constar que el programa de doctorat col·labora activament amb UNITWIN Cooperation Programme on Media an Information Literacy and Intercultural Dialogue UNESCO- United nations (Alliance of Civilizations).

Coordinador/a

Cristina Pulido Rodríguez

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El/la coordinador/a del programa de doctorat.
 • El/la director/a del Departament.
 • El/la secretari/ària del Departament.
 • El/la vicedirector/a d'Investigació i Tercer Cicle
 • Tots els directors dels grups d'investigació del departament.

Gestió administrativa

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
Facultat de Ciències de la Comunicació
Campus Universitari s/n
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona

Correu: pg.periodisme@uab.cat
Telèfon: +34 93 581 15 45

Administració del departament de Periodisme:

 • Miguel Tomás Plau
 • Àngels Giménez Monteys
 • María Reyes Gázquez Tobajas

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Institucions que hi col·laboren:
Conveni de col·laboració amb la United Nations Educational and Cultural Organization (UNESCO) and The United Nations Alliance of Civilizations (UNAUOC).
Conveni de col·laboració amb la Universitat de Franche-Comté (Besançon) per a la cotutela de tesis doctorals.
Conveni de col·laboració amb la Universitat Lumiere Lyon 2 per a la cotutela de tesis doctorals.
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://doctoratcomunicacio.wordpress.com/