Presentació

Els estudis de doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat preparen els estudiants en l’adquisició de les competències i les habilitats que condueixin a l’elaboració d’una recerca científica original de qualitat en comunicació, la tesi doctoral.

Aquests estudis de doctorat apleguen a un equip de doctors i doctores pioner en l’impuls d’investigacions innovadores de qualitat amb àmplia trajectòria investigadora i una dilatada experiència. Aquest reconeixement es materialitza en més de 120 tesis doctorals defensades, en la formació de doctors que han nodrit les plantilles d’empreses, centres nacionals i internacionals de recerca i de professorat a universitats espanyoles, europees i llatinoamericanes i en la participació dels docents del programa en altres estudis de doctorat nacionals i internacionals.

El doctorat s’articula al voltant de les línies d’investigació del grup de recerca consolidat Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS), i es complementen amb les aportacions d’altres professors del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat que mantenen línies d’investigacions afins. El GRISS és un grup consolidat de la UAB, creat el 1980 i reconegut per la Generalitat de Catalunya (Grup 2009 SGR 1013).

Els estudis de doctorat en Continguts de Comunicació a l’Era Digital, que són l’antecedent que fonamenta aquests nous estudis de doctorat, es van presentar a la darrera convocatòria de doctorat amb Menció cap a l’Excel·lència on van obtenir una valoració positiva per part de l’ANECA.

En els últims anys s’ha realitzat una tasca de transferència de coneixements a la societat, amb el propòsit de respondre als reptes que tenen plantejats tant la comunitat científica com el sector professional i industrial. Aquesta relació universitat-empresa-societat s’estableix mitjançant els diferents projectes d’investigació associats al programa de doctorat que han tingut el suport de diferents institucions i empreses.

Perfil del doctorand

Es prioritzarà als estudiants provinents de màsters universitaris de l’àmbit de la comunicació audiovisual i la publicitat, així com d’altres especialitats com el disseny, l’art, el periodisme, l’arquitectura, les humanitats, la sociologia, la psicologia, etc.

Sortides professionals

Els estudis de doctorat preparen l’alumnat per a una varietat de professions relacionades amb la comunicació:

 • Carrera acadèmica com a docents en escoles universitàries i universitats.
 • Conduir investigacions i projectes d’innovació en empreses dedicades a la comunicació, a l’activitat publicitària, al periodisme, a las telecomunicacions, a les polítiques de comunicació o altres camps relacionats.
 • Treballs de consultoria i d’investigació tant en institucions privades com públiques.

Objectius i justificació

Els estudis de doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat estan adreçats a la formació d’investigadors altament qualificats, amb un èmfasi en les metodologies quantitatives, qualitatives i experimentals. L’objectiu és analitzar i interpretar el complex univers involucrat en la ideació, producció, circulació i consum de continguts de comunicació audiovisual i de publicitat, amb la finalitat de realitzar la tesi doctoral.

El dinamisme i abast del nostre camp requereix un equilibri entre investigació bàsica i aplicada, així com una diversitat d’enfocaments i aproximacions que faci possible un entorn intel·lectual ric, condició indispensable per a una recerca crítica de qualitat. L’aprenentatge haurà de conduir a l’elaboració d’una tesi que suposi una nova aportació o increment de coneixement en l’objecte d’estudi escollit, o bé l’ampliació i/o refutació d’una teoria preexistent.

Competències transversals:

 • Utilitzar repertoris bibliogràfics, arxius documentals, bases de dades i fons audiovisuals amb la finalitat d’obtenir informació rellevant per a la seva investigació.
 • Dominar tècniques de cerca apropiades per a la diversitat de fonts involucrades en l’univers de la comunicació.
 • Comprendre, sistematitzar, interrelacionar i analitzar de forma integrada les dades, informacions, primàries i secundàries, de fonts orals, escrites y/o audiovisuals de procedència diversa.
 • Dominar les tècniques pròpies de la disciplina i especialment les relacionades amb l’objecte d’estudi escollit.
 • Conèixer la producció científica específica prèvia sobre el tema a investigar.
 • Saber la teoria consolidada i els debats més recents sobre l’àmbit en el qual es realitzi la recerca.
 • Conèixer els requeriments de la recerca científica i aplicar-los en la fase de disseny, desenvolupament i presentació final de la tesi.
 • Capacitat d’exposar i disseminar els resultats de la investigació.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, l’alumnat disposa d’un ampli fons bibliogràfic, documental i audiovisual específic en comunicació i publicitat a la Biblioteca, Hemeroteca i Mediateca de la Facultat de Ciències de la Comunicació.

Infraestructures pròpies del doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat

Els doctorands es beneficien dels diversos projectes d’investigació competitius dels docents que en formen part i poden aprofitar part dels seus espais de treball, infraestructures i altres aportacions com software específic, fonts bibliogràfiques, etc. A més, el Grup de Recerca consolidat GRISS compta amb un laboratori de recerca que permet l’emmagatzemament i tractament de dades digitals i de senyals audiovisuals. Es beneficien del fons documental del Centre d’Estudis Olímpics (CEO) i de l’Institut de la Comunicació (InCom).

Els doctorands poden abordar determinats objectes d’estudi experimentals i metodologies en consonància amb aquestes aportacions que repercuteixen favorablement en el procés d’execució de les diferents tesis i en la qualitat dels resultats finals.

Coordinador/a

María Gutiérrez García

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió de doctorat estarà formada pel coordinador/a de l’estudi de doctorat i per cinc doctors elegits entre els doctors que dirigeixen tesis en el programa, un dels quals exercirà de secretari/ària.

Gestió administrativa

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat
Facultat de Ciències de la Comunicació
Carrer de la Vinya
UAB
08193 Bellaterra

Tlf: 93 581 15 45
Fax: 93 581 20 05
Correu: doctorat.cap@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 8
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès (altres llengües romàniques prèvia acceptació de la comissió de doctorat)
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Institucions que hi col·laboren:
Convenis de col·aboració per a la cotutela de tesis doctorals amb:
 • la National University of Kyiv Mohyla Academy, Kiev, Ucraïna,
 • la Université Sorbonne Nouvelle París 3,
 • la University of Vienna,
 • la Karlstads Universitet,
 • la Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

Conveni ERASMUS d’intercanvi d’alumnes de màster oficial amb la Hochschule für Film und Fernsehen “Konrad Wolf” Potsdam-Babelsberg, Potsdam, Alemanya.

Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició