Presentació

El programa de doctorat en Ciència dels Aliments té l'objectiu de proporcionar un marc adequat per a la formació d'investigadors i professionals en les àrees de la ciència i tecnologia dels aliments i de la nutrició, que permetin la consecució de projectes d'investigació científica i de desenvolupament tecnològic destinats a garantir i millorar la qualitat i seguretat de processos i productes alimentaris. El programa de doctorat inclou l’elaboració, presentació i defensa de la tesi doctoral i tenen una durada de tres anys.

Aquest programa de doctorat té relació amb les línies de recerca dels grups de la unitat departamental de Ciència dels Aliments, les quals estan avalades per projectes competitius (de la Unió Europea o nacionals) o per convenis de col·laboració amb empreses.

La majoria dels professors i personal investigador del programa de doctorat són membres del grup consolidat Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (SGR2009-922), que està integrat en dues xarxes: el Centre de Referència de Tecnologia dels Aliments-CeRTA (htt://www.gencat.es/certa) i la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació (XiT).

L’antic programa de doctorat havia rebut successives mencions de Qualitat i mencions cap a l’Excel·lència que atorga el Ministeri d’Educació.

Perfil del doctorand

  • Llicenciats o graduats en Ciència i Tecnologia d'Aliments, Veterinària, Farmàcia, Nutrició i Dietètica, Microbiologia, Bioquímica, Biotecnologia, Química, Biologia, Medicina, Ciències Ambientals, Enginyeria Alimentària, Agrònoma, Química, o de Biosistemes.
  • Titulacions o graus equivalents a les anteriorment esmentats depenent de l'àrea d'especialització.

Els requisits propis del programa s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa. L'estudiant ha de tenir experiència reconeguda en recerca, ha de tenir uns coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en ciència dels aliments i capacitat d'assimilar nous coneixements. Ha de tenir domini de l'anglès.

 

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals vies de sortides professionals:
  • Investigadors en àmbits de recerca bàsica i aplicada en ciència dels aliments en centres d'investigació i/o universitats.
  • Professors d'universitat.
  • Investigadors per la innovació i el desenvolupament de nous productes i noves tecnologies a la industria alimentaria.
  • Consultors com a experts científics en el desenvolupament de projectes: project manager.
  • Consultors amb expertesa científico-tècnica per a organitzacions o agències nacionals i internacionals.
 

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Ciència dels Aliments vol proporcionar el marc adient per a la formació d'investigadors i professionals en les diferents àrees del coneixement que s'integren en la ciència i la tecnologia dels aliments i la nutrició. Aquesta formació permet als doctorands i al grup d'investigació al qual s’adscriuen, l'obtenció i la consecució de projectes d'investigació científica, d'innovació i desenvolupament tecnològic, que han de servir per millorar la qualitat dels processos i dels productes alimentaris. S'incideix en la capacitació per a ocupar llocs de treball en l'àmbit universitari, centres d'investigació, departaments d'investigació i desenvolupament d'empreses agroalimentàries i agencies governamentals nacionals i internacionals.

La millora de la seguretat alimentària és un objectiu permanent. A Catalunya, a més, la indústria agroalimentària és un dels sectors de més pes, i el teixit d’empreses que el configuren necessita de la recerca, el desenvolupament i la innovació constants als quals pot contribuir aquest programa.

El programa de doctorat inclou l'elaboració, presentació i defensa de la tesi doctoral, consistent en un treball original d'investigació.

 

Coordinador/a

Marta Capellas Puig

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica d'aquest programa de doctorat està formada per:

  • El coordinador/a del programa de doctorat.
  • Tres doctors/es, en representació de les unitats que participen en el programa de doctorat.

 

Gestió administrativa

Facultat de Veterinària
Contacte: Julia Lacuesta
Despatx V0-340
Telèfon: +34 93 581 1494
E-mail: julia.lacuesta@uab.cat

 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació
Aquest doctorat va obtenir la prestigiosa Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació per al RD 1393/2007, la qual va possibilitar que el programa es poguès presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, i que disposès d’altres avantatges en convocatòries públiques.
Nombre de places: 8
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Castellà, català i anglès.
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Ciències de la Salut

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició