Presentació

Ciència Cognitiva i Llenguatge (CCiL) és un doctorat interuniversitari  i interdisciplinari en Ciència Cognitiva que respon a la necessitat de superar les barreres acadèmiques existents fins fa poc entre els diversos àmbits de la Ciència Cognitiva. El doctorat és la continuació natural del Màster Interuniversitari de Ciència Cognitiva i Llenguatge, però també acull estudiants procedents d’altres màsters, amb  formacions diverses, que pretenen fer una recerca de qualitat en alguna de les línies de recerca del doctorat

CCiL ofereix una formació interdisciplinària en tres dels àmbits propis de la Ciència Cognitiva: psicologia, lingüística i filosofia.

El programa es centra especialment en la percepció i adquisició del llenguatge, el processament fonològic, sintàctic i semàntic de la parla, la relació entre semàntica i cognició, l'estructura lògica del llenguatge i els fonaments epistèmics i conceptuals del seu estudi, l'anàlisi computacional del llenguatge, l’anàlisi formal de la llengua i la relació entre els diferents àmbits de la Ciència Cognitiva.

El doctorat compta amb rellevants especialistes dels àmbits respectius i amb els millors professors i investigadors de les universitat en les que s'imparteix, així com també amb la participació continuada de destacats especialistes internacionals que hi acudeixen com a professors convidats. Tot això fa de CCiL un programa de postgrau que ofereix una formació científica de qualitat homologable als millors programes de postgrau europeus, destacant especialment en l'àmbit dels estudis interdisciplinaris de Ciència Cognitiva, com ho demostra el nombre d’estudiants que el cursen procedents d’altres universitats d’arreu i el prestigi consolidat entre les universitats del seu àmbit.

Perfil del doctorand

El programa de doctorat està dirigit a un públic amb inquietuds i bona formació en la investigació en alguna de les línies de recerca del programa relacionades amb els àmbits filosòfic, lingüístic i psicològic, amb preferència els estudiants que mostrin alguna experiència interdisciplinar, com la que es pot aconseguir amb un màster com el de Ciència Cognitiva i Llenguatge, màster afí a aquest programa de doctorat.

El programa també pot tenir interès per aquells professionals i llicenciats o graduats en altres àrees relacionades amb el llenguatge. Més concretament, el programa està orientat a satisfer la demanda de grups específics d'estudiants o professionals:

  1. Estudiants que hagin realitzat un màster relacionat amb alguna de les línies de recerca del programa (60 crèdits relacionats amb matèries i metodologies relacionades directament amb la recerca en l'àmbit de les ciències cognitives i el llenguatge). Especialment, presenten un perfil adequat els estudiants relacionats amb el màster interuniversitari (UB, UAB, UPF, URV i UdG) Ciència Cognitiva i Llenguatge. Però també s'inclouen en el perfil d'ingrés a aquells estudiants que hagin cursat satisfactòriament algun màster afí a les línies de recerca del programa de doctorat. Això inclouria a tots aquells estudiants relacionats amb les Ciències Socials i Humanístiques, amb les Ciències de la Salut o amb les Ciències de l'Educació (per exemple, filòlegs, traductors, logopedes, psicopedagogs, etc.). Aquí s'inclourien aquells estudiants que hagin realitzat algun màster vinculat a aspectes filosòfics (com el màster interuniversitari en Filosofia Analítica), lingüístics i filològics (serien afins aquells màsters relacionats amb l'ensenyament -didàctica- d'alguna llengua a nadius i estrangers, amb la lingüística aplicada, i amb la traducció) i psicològics (com els màsters relacionats amb la psicologia cognitiva i amb la relació entre comportament i cognició).
  2. També poden ser admesos, prèvia acceptació per part de la Comissió Acadèmica, estudiants amb altres titulacions oficials d'àmbits relacionats amb els comentats en l'apartat anterior sempre que els estudiants acreditin formació en investigació i coneixements en alguna de les línies d'investigació del programa de doctorat, així com domini de l'anglès.

Sortides professionals

Recerca, docència i pràctica clínica en àmbits relacionats amb les línies de recerca treballades. Recerca i docència en àmbits relacionats (ciències de  la salut i neurociència  –patologies del llenguatge, adquisició del llenguatge, lingüística forense).

Objectius i justificació

Els objectius del programa són els propis de la Ciència Cognitiva o, com es coneix actualment, la Neurociència Cognitiva. Aquest  programa ha estat un dels pioners en la introducció acadèmica d'aquesta disciplina.

Actualment, la investigació dels aspectes psicològics, computacionals, lingüístics i filosòfics del
llenguatge natural constitueix una tradició àmpliament establerta, i per aquesta raó l’objectiu  del programa és formar especialistes en les tècniques i en els supòsits teòrics de cadascuna de les àrees de recerca.

La idea principal subjacent a la Ciència Cognitiva és que una comprensió adequada dels fenòmens lingüístics només pot aconseguir-se gràcies a les contribucions particulars de totes les disciplines que interactuen entre si, de manera que la investigació en cadascuna d'elles es beneficiarà necessàriament d'un bon coneixement de les contribucions de la resta.

Les línies d'investigació prioritàries del Programa de Doctorat són les següents:

  • Filosofia: "Filosofia de la ment i de les ciències cognitives" i "Filosofia analítica”;
  • Lingüística: "Lingüística teòrica i aplicada" i "Lingüística i cognició";
  • Psicologia, "Processament, representació i adquisició del llenguatge" i "Cognició, percepció i acció "

Els noms d’alguns dels professors estrangers convidats a participar en diverses conferències i seminaris, entre els quals s'inclouen alguns dels més prestigiosos en les diferents àrees d'estudi en Ciència Cognitiva, donen idea de la varietat d’àmbits que s’hi toquen i de les relacions que el doctorat manté amb altres centres de prestigi: Kathleen Akins (Simon Fraser University); José Luis Bermúdez (Stirling University); Ned Block (New York University); Susan Carey (Harvard University); Sabine Iatridou, Michael Kenstowicz, David Pesetsky, (MIT); David Chalmers (Arizona); Gennaro Chierchia (Milano); Martin Davies (Australian National University);  Almerindo Ojeda (OC Davis); Brenda Rapp (John Hopkins);  Ernesto Sosa (Brown University);  Alexander Duncan Oliver (University of Cambridge), Yosef Grodzinsky (Tel Aviv U.); Juan Uriagereka (U. Maryland); Marina Nespor (SISSA-Trieste); Jacques Mehler (SISSA-Trieste); Marc van Oostendorp (Meertens Institut-Amsterdam).

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca específiques pertanyents a les unitats següents:
Centre de Lingüística Teòrica
Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Filosofia
Servei de Tractament de la Parla
Servei d’Estadística Aplicada
Servei de tractament d’imatges

Coordinador/a

Jaume Mateu Fontanals

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La Comissió acadèmica del programa de doctorat està formada per:

  • Tres investigadors de la Universitat de Barcelona
  • Tres investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Tres investigadors de la Universitat Rovira i Virgili

A efectes interns de la Universitat Autònoma de Barcelona (admissions, aprovació del pla de recerca, assignació de tutor i/o director de tesi, assignació de comissions de seguiment, etc.) la Dra. Anna Gavarró Algueró coordina una comissió formada per les doctores i doctor Anna Gavarró Algueró, Olga Fernández Prat, Maria Lluïsa Hernanz i Sergi Balari Ravera.

 

Gestió administrativa

UISAD, Unitat Integrada de Suport Administratiu Departamental - Departaments de Filologia Catalana i de Filologia Espanyola
Edifici B
Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 581 12 16
uisad.filologies.tercer.cicle@uab.cat
Persona de contacte: Melina Rodríguez Marín

 

Interuniversitari

Doctorat conjunt

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i VirgiliDepartaments o instituts vinculats:
Departament de Filologia Catalana
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Filosofia

Institucions que hi col·laboren:
  1. Microsoft: Desenvolupament d’un corpus del català de 500.000 paraules anotat morfosintàcticament per a un sistema de reconeixement de veu. (Privat).
  2. Basque Center of Cognition, Brain and Language (BCBL): Contractació d’estudiants per al desenvolupament d’una macro-base de 300 milions de paraules en espanyol, amb índexs semàntics, ortogràfics i fonològics. (Privat).
Arts i Humanitats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.ub.edu/ccil/