Presentació

La biotecnologia és un sector amb una clara capacitat transformadora de la producció i, per tant, de l'economia, en àmbits com la salut humana i animal i la indústria farmacèutica (de gran pes a Catalunya), la producció alimentària, els sectors industrials, com ara el químic i l'energètic, i és clau per a la gestió del medi ambient. Al voltant d'aquest sector s’està generant un teixit empresarial emprenedor que es consolida dia a dia. Aquesta visió també és vàlida internacionalment, atès que hi ha prop de dues mil empreses a Europa amb aquest perfil biotecnològic.

El programa de doctorat en Biotecnologia de la UAB pretén donar resposta a la demanda social en aquest camp per formar doctors que puguin alimentar la previsible demanda de professionals en aquest camp.

Perfil del doctorand

El perfil d'ingrés d'un candidat al programa de doctorat de Biotecnologia és el d'una persona amb una formació de grau i / o en estudis relacionats amb Biotecnologia, Biologia, Microbiologia, Bioquímica i afins, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Veterinària i Medicina, Química i Enginyeries que tinguin sensibilitats en els seus plans d'estudis amb aspectes "bio", complementada amb un màster en les mateixes àrees i que pugui integrar amb facilitat en els grups de recerca que suporten el programa de doctorat.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

  • Direcció i participació en el desenvolupament de projectes de recerca i innovació (I+D+I).
  • Staff científic en indústries relacionades amb la biotecnologia.
  • Auditoria, assessoria i peritatges en el camp de la biotecnologia.

Objectius i justificació

Aquest programa de doctorat vol donar resposta a una necessitat que té la societat de professionals en el camp de la biotecnologia, que no només és d'àmbit català, sinó internacional. Per això, el programa de doctorat està obert a la captació d'estudiants de tot l'estat i estrangers. El programa té un fort compromís amb les necessitats del mercat laboral i per això la formació està orientada a la formació de doctors capacitats per ocupar llocs de treball en empreses del sector de la salut, agroalimentaris, indústria biotecnològica, farmacèutiques i medi ambient.

L'objectiu del programa de doctorat en Biotecnologia és preparar els estudiants per tal que siguin capaços d'iniciar i completar una formació teòrica, metodològica i investigadora en el camp multidisciplinar de la biotecnologia, que es materialitzi en l'elaboració i defensa pública d'una tesi doctoral complexa, original i innovadora.

Es pretén, per tant, formar doctors i doctores que realitzin en el futur una tasca investigadora de qualitat i projecció internacional. El programa integra estudis multidisciplinaris i interrelacionats de Genètica, Biologia Molecular, Microbiologia, Bioquímica i Enginyeria, projectats per donar solucions del gen a la planta industrial d’una manera integrativa.

Coordinador/a

Francesc Gòdia Casablancas

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

  • El coordinador/a del programa de doctorat, com a president de la comissió
  • Un membre del departament de Bioquímica i Biologia Molecular
  • Un membre del departament de Genètica i Microbiologia
  • Un membre del departament d’Enginyeria Química

Gestió administrativa

Departament d'Enginyeria Química. Escola d'Enginyeria. UAB.
Despatx QC-1081. Tel. 93 581 1018 / 93 586 8093
coordinacio.doctorat.biotecnologia@uab.cat
Persones de contacte: Montserrat Martínez i Rosa Fuentes
Horari: de 9 a 17 hores

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, anglès i castellà
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Departament de Genètica i de Microbiologia
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició