Presentació

La bioquímica i biologia molecular constitueixen un camp científic essencial per a la formació bàsica de nombrosos professionals que treballen en camps molt diversos, tots ells relacionats amb els sistemes biològics a nivell molecular i és, al seu torn, una àrea molt productiva del desenvolupament cientificotècnic, amb importants aplicacions en diferents àrees de gran interès social. L'aplicació de la ciència bàsica a la medicina és una necessitat actual en el desenvolupament del coneixement, diagnòstic i tractament de les malalties humanes. En aquest sentit, la biomedicina està íntimament relacionada amb la bioquímica i la biologia molecular. En aquest camp hi ha una gran necessitat d'aproximacions innovadores.

Aquest programa de doctorat és hereu del doctorat en Bioquímica i Biologia Molecular, pioner en la seva àrea, i que va rebre la Menció de Qualitat que atorga el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). De la mateixa manera, aquest doctorat està integrat en el programa oficial de postgrau de Biociències, que també té la Menció de Qualitat del MICINN. El programa de doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina està adreçat a la formació d'investigadors, i hi posa un èmfasi especial en la metodologia i les tècniques de la investigació, que desemboca en la tesi doctoral. Aquest doctorat també pretén consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de manera que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral. Aquest estudis permeten obtenir el títol de doctor/a.

Perfil del doctorand

El perfil ideal de l'estudiant de doctorat és el de llicenciat o graduat en Bioquímica, Biotecnologia, Biologia, Ciències Biomèdiques, Genètica, Microbiologia, Química, Informàtica, Farmàcia o Medicina o titulacions afins de l'àrea de coneixement de Ciències o Ciències de la Salut que hagin cursat un Master oficial en l'àrea de coneixement de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina.

Es valorarà aquells candidats amb gran afany de coneixement, imaginació i creativitat, motivació per l'esforç i la superació personal, capacitat per expressar-se en llengües estrangeres i per col•laborar en equips de recerca multidisciplinaris i disponibilitat per fer estades científiques a l'estranger.

Sortides professionals

El doctorand que obtingui el títol de doctor de Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina podrà desenvolupar una carrera científica, acadèmica o professional, incorporant-se a centres de recerca, universitats, hospitals i empreses de l'àmbit de la recerca i el desenvolupament tant nacionals com estrangers. En concret, podrà desenvolupar una activitat professional en les àrees de la bioquímica, la biologia molecular, la biomedicina, la biotecnologia, la indústria farmacèutica i la tecnologia dels aliments, entre d'altres.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina té com a objectiu formatiu que els doctorands adquireixin les habilitats necessàries per al desenvolupament d’investigacions en les diferents branques de la biologia molecular. Per això, s’emfatitza la incorporació com a investigadors en formació en algun dels grups d’investigació existents, i es posa un interès especial en la transmissió dels mètodes i les tècniques necessaris per a la investigació i l’elaboració d’una tesi doctoral.

Coordinador/a

Anna Bassols Teixidó

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

  • El coordinador/a del programa de doctorat.
  • Un representant de cada unitat del departament.
  • Els coordinadors de les dues especialitats del màster en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina de la UAB.

Gestió administrativa

Gestió administrativa: Mònica Lluch
Edifici M
Tel. (0034) 935812577 / (0034) 935811910
d.bioquimica@uab.cat

Coordinadora del programa de doctorat
Despatx V0-189
Facultat de Veterinària - Unitat de Bioquímica

Tutories: dimecres de 15:00 a 16:45 h
Tel: (0034) 935811042
doctorat.bioquimica@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 30
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Institucions que hi col·laboren:
Institut de Recerca de la Vall d'Hebron
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://www.uab.cat/web/docencia-de-postgrau/presentacio-1248762709385.html