Presentació

L'objectiu d'aquest programa de doctorat és la formació de professionals de la recerca en tots els àmbits de la biologia i la biotecnologia dels vegetals. Al programa hi participen professors i investigadors de consolidada experiència de les àrees de botànica, fisiologia vegetal i bioquímica vegetal de la UAB, així com investigadors del Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) especialistes en genètica i biología molecular de les plantes. El destí professional dels doctors del programa de doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal és la carrera acadèmica i de recerca a les universitats, als instituts i als centres de recerca i els departaments d'R+D+i d’empreses biotecnològiques i/o de millora vegetal.

Altres sortides comprenen la recerca i el desenvolupament de noves metodologies en els àmbits de la identificació i conservació del germoplasma vegetal (col·leccions de germoplasma, jardins botànics) i de la identificació, avaluació i millora de productes vegetals emprades tant en la indústria farmacèutica com en l’àmbit de la indústria alimentària.

Perfil del doctorand

Els requisits propis del programa de doctorat s'han establert per assegurar un perfil d'estudiant que maximitzi les probabilitats d'èxit en el programa. L'estudiant ha de tenir experiència reconeguda en recerca, ha de tenir uns coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en biologia vegetal i capacitat d'assimilar nous coneixements.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:
 • Investigador a les Universitats i Institucions de Recerca Nacionals i Internacionals.
 • Investigador als Departaments d'R+D+I d'empreses de diferents rams:
  • Llavors i millora genètica de plantes
  • Fitosanitàries
  • Agroalimentàries
  • Farmacèutiques
  • Cosmètiques
  • Productes naturals
  • Fons bioenergètics
 • Responsable de col·leccions i conservació de germoplasma vegetal a jardins botànics i centres de col·lecció nacionals i internacionals.
 • Empresari.
 • Consultor.
 • Ensenyament universitari i secundari.
 • Gerent de productes biotecnològics vegetals.
 • Gerent d'editorials científiques.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal té com a objectiu fonamental preparar els estudiants per tal que siguin capaços d'iniciar i completar una investigació original i innovadora, fet que es materialitza en l'elaboració d'una tesi doctoral; i està adreçat a la formació d'investigadors i la seva capacitació perquè puguin desenvolupar recerques tant al sector públic com a l'empresa, en projectes a escala nacional i internacional.

Una de les principals hi preocupacions d’aquest programa de doctorat és formar doctors que assoleixin una excel·lent capacitat investigadora que els faculti per exercir com a investigadors i professionals als diferents camps específics d'aquesta disciplina.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:
 • Espais per a la ubicació i treball dels doctorands.
 • Laboratoris d'investigació.
 • Equips específics i grans equipaments cientificotècnics (com el Sincrotró ALBA).
 • Infraestructura relativa a la documentació i accés a la informació i infraestructura de connectivitat a la xarxa.

Coordinador/a

Roser Tolrà Pérez

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El coordinador/a del programa de doctorat.
 • Un representant de cada una de les unitats departamentals implicades en el programa de doctorat: Fisiologia Vegetal, Botànica i Bioquímica de Biociències.
 • Un representant del Centre de Recerca en Agrigenòmica(CRAG).

Gestió administrativa

Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia
Contacte: Pilar Lurbe
Facultat de Biociències
Edifici C, local C1-023
Telèfons: 93 581 37 86 / 93 581 1321
gestio.doctorat.bave@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 18
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular

Institucions que hi col·laboren:
Centre de Recerca en Agrigenòmica
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://phd-plant-biology-biotechnology.cat/en/