Presentació

La demanda social d'especialistes en biologia cel·lular no només estaria dirigida al millor coneixement dels mecanismes cel·lulars que determinen el desenvolupament i manteniment de la vida d'organismes superiors (mamífers, especialment humans), sinó també estaria dirigida a l'aplicació translacional d'aquests coneixements bàsics a la resolució o minimització de patologies tissulars, cel·lulars, citogenètiques i genètiques, tant en la línia cel·lular somàtica com en la germinal.

La demanda clínica creixent de tractaments cel·lulars i/o genètics genera la necessitat de formar professionals ben preparats, amb excel·lents coneixements teòricsde la disciplina alhora que tinguin una elevada especialització pràctica, imprescindible per a la seva posterior aplicació en els àmbits de la investigació i de la clínica.

Per tot això esmentat, existeix una creixent necessitat i interès en l'establiment d'una vessant acadèmica especialitzada, que aprofundeixi en aspectes bàsics de la biologia cel·lular i afavoreixi la retroalimentació positiva entre recerca i docència, per finalment impulsar la transferència del coneixement i la tecnologia desenvolupada a la societat.

En aquest sentit, el programa de doctorat en Biologia Cel·lular té l'objectiu principal de promoure i abordar, de forma àmplia i en profunditat, els diversos àmbits i disciplines de la biologia cel·lular: tant els bàsics i clàssics com els que més recentment gaudeixen d'un gran impuls i rellevància. En aquest sentit, la formació de doctors especialistes en les diverses disciplines que conté la biologia cel·lular és fonamental per poder atendre les necessitats actuals i creixents de la societat.

Perfil del doctorand

El doctorat en Biologia Cel·lular va dirigit a estudiants que hagin obtingut un mestratge en l'àmbit de les biociències. El perfil ideal de l'estudiant és un alumne amb una marcada capacitat analítica, que posseeixi una actitud pro-activa, una mentalitat resolutiva i que hagi finalitzat els seus estudis de màster en Citogenètica i Biologia de la Reproducció de la Universitat Autònoma de Barcelona en la seva vessant investigadora.

També podran accedir els estudiants que estiguin en possessió d'un títol de màster oficial de recerca o equivalent en l'àmbit de les biociències, amb un període formatiu afí al d'aquest estudi de doctorat. En aquests casos es valorarà la formació específica de l'alumne en biologia cel·lular.

Sortides professionals

Els estudiants que assoleixin el títol de doctor en el marc d’aquest programa podran desenvolupar una carrera científica, acadèmica o professional, incorporant-se a centres de recerca, universitats, hospitals i empreses de la recerca i del desenvolupament científic tant en l’àmbit nacional com internacional.

Podran desenvolupar tasques professionals en diverses àrees de biociències: biologia cel·lular i molecular, biomedicina, biologia de la reproducció humana y animal, embriologia clínica, genètica de la reproducció, genètica del càncer, citogenètica clínica, citogenètica evolutiva y radiobiologia, entre d’altres.

Objectius i justificació

L'objectiu principal del programa de doctorat en Biologia Cel·lular és preparar els estudiants per que siguin capaços d'iniciar i completar una investigació complexa, original i innovadora.

El programa de doctorat està dirigit a la formació d'investigadors, per la qual cosa es posa especial èmfasi en l'aprenentatge de diverses metodologies i les tècniques d'investigació, que ha de permetre desembocar en la consecució de la tesi doctoral.

Els estudis de doctorat pretenen també, a partir de la hipòtesi de treball inicial, consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions mantenint un equilibri entre la recerca bàsica i aplicada. Això fa possible la condició necessària: possibilitar una formació de qualitat de l'investigador doctoral en una atmosfera intel·lectual rica i crítica.

Aquesta investigació es materialitzarà, finalment, en l'elaboració de la tesi doctoral dins del període establert. També paral·lelament s'haurà aconseguit la producció de treballs publicats en revistes d'àmbit internacional i indexades en el JCR, fent l'adient difusió dels resultats assolits adequadament discutits.

Es pretén, per tant, formar doctors i doctores, que realitzin una tasca investigadora d'alta qualitat en el marc d'aquest programa de doctorat, vàlids per esser en un futur responsables de línies de recerca competitives.

Coordinador/a

Josep Santaló Pedro

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

La comissió acadèmica del programa de doctorat de Biologia Cel·lular està formada per la coordinadora del programa, Dr. Josep Santaló, i els professors responsables de línies de recerca:

 • Dr. Josep Santaló
 • Dra. Carme Nogués
 • Dr. Ignasi Roig
 • Dra. Aurora Ruiz-Herrera
 • Dr. Joan Blanco
 • Dra. Elena Ibañez
 • Dra. Anna Genescà
 • Dr. Vicenç Català
 • Dra. Zaida Sarrate
 • Dr. Javier del Rey
 • Dra. M. Àngels Rigola
 • Dra. Ester Anton

La comissió acadèmica la presideix el coordinador o coordinadora del programa de doctorat i té un secretari o secretària acadèmica, que designa la mateixa comissió entre els seus membres.

 

Gestió administrativa

Seu Departamental de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i de Immunologia
(Edifici M) Facultat de Medicina. UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola). Barcelona
Telèfon 93 581 1839
e-mail: coordinacio.doctorat.bcfi@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Institucions que hi col·laboren:

Públiques:

 • Consell de Seguretat Nuclear
 • Centre de Visió per Computador (CVC)
 • Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Respiratòries
 • Zoo de Barcelona

Privades:

 • IVI València
 • IVIOMICS
 • Fecunmed
 • Clínica Girona
 • Consultoria Dexeus SAP
 • Centre de Medicina Embrionària
 • Clínica EUGIN
Ciències

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició