Presentació

La bioinformàtica és una disciplina estratègica fortament interdisciplinària i transversal que està experimentant una expansió molt important tant a nivell acadèmic com professional (en l'àmbit hospitalari, farmacèutic, biotecnològic, agroalimentari, etc.). L'explosió de dades biològiques tractades per hospitals i empreses (el paradigma Big Data) i la necessitat de dissenyar procediments per a la seva correcta interpretació són la causa principal de la creixent demanda de bioinformàtics/ques amb una elevada formació.

 

Sortides professionals

La formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara l'estudiant per a un ampli ventall de sortides professionals a més de l'acadèmica, existint una demanda cada vegada més gran de professionals amb aquest nivell formatiu per part d'hospitals i d'empreses farmacèutiques, biotecnològiques i agroalimentàries.

Les empreses d'aquests sectors són en general molt actives en recerca, desenvolupament i innovació, ja que aquesta és una activitat essencial per mantenir o millorar el seu nivell competitiu.

 

Objectius i justificació

El programa de Doctorat en Bioinformàtica té per objectiu la formació d'investigadors/es d'excel·lència capaços/ces d'aportar nous mètodes, coneixements i eines per a l'anàlisi computacional de dades o el desenvolupament de models en les ciències de la vida. D'aquesta manera, aquest programa de doctorat dóna continuïtat formativa als estudis existents a nivell de grau (interuniversitari) i màster (en diverses de les universitats participants) en Bioinformàtica.

Amb l'objectiu d'establir una carrera formativa potent en aquesta àrea, amb capacitat per atraure els/les millors estudiants i convertir-los/les en els/les millors investigadors/res i professionals, el Programa integra els/les millors experts/es de sis universitats catalanes en els diferents àmbits que componen la bioinformàtica. El Programa compta a més amb la participació de l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB) que reuneix universitats, centres de recerca i empreses amb l'objectiu de posicionar Barcelona i Catalunya entre els líders mundials en bioinformàtica.

 

Infraestructures per a la recerca

Tots els grups de recerca disposen de la infraestructura i equipaments necessaris perquè els/les estudiants del programa de doctorat puguin dur a terme la recerca en unes condicions adequades: espai personal de treball (escriptori d'ús propi de mesures adequades) en un despatx o laboratori computacional amb unes condicions de treball adequades (temperatura, soroll, ergonomia, etc.) en compliment amb les normatives de seguretat i salut en el treball.

L'espai personal de treball es troba sempre dins dels espais del grup, per facilitar la interacció amb els/les altres components del grup i el seu director/a.

Infraestructura:

  • Estació de treball (ordinador) d'ús propi connectada a internet a través de xarxa de banda ampla i als servidors propis del grup o departament/institut.
  • Accés a clúster computacional d'alt rendiment del grup, departament/institut o universitat quan el tipus de projecte ho requereixi.
  • Accés a unitats d'emmagatzematge de dades apropiades per al desenvolupament del projecte.
  • Programari lliure o de pagament necessari per al desenvolupament del projecte.
  • Accés a impressores i fotocopiadores; material d'oficina.
  • Els grups de recerca que requereixen altes prestacions computacionals aconsegueixen accés de forma regular a la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) (BSC-CNS, etc.) o fins i tot a PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

 

Coordinador/a

Xavier Daura Ribera

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

  • El/la coordinador/a del programa de doctorat
  • Un/a representant de cada una de les altres universitats implicades en el programd de doctorat
  • Un/a representant de l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB)

 

Gestió administrativa

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina
Contacte: Elisabet Carrascosa / Lourdes Benítez
doctorat.bioinformatica@uab.cat

Interuniversitari

Titulació: Doctor/a en Bioinformàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya
Nombre de places: 7
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Anglès
Universitats o institucions responsables:

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat Oberta de Catalunya
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Institut de Biotecnologia i de Biomedicina de la UAB (IBB)Institucions que hi col·laboren:
Associació Bioinformatics Barcelona (BIB)
Ciències
Enginyeries

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició