Presentació

La missió principal del doctorat en Arqueologia Clàssica és formar doctors en recerca avançada de qualitat en els diversos àmbits d'aquesta disciplina, que abasta l'arqueologia romana, l'arqueologia grega i la protohistòria de la Mediterrània.

Els objectius generals són els següents:

 • Incorporar el doctorand en un grup de recerca.
 • Ampliar capacitats per adquirir una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies de recerca predefinides.
 • Potenciar la iniciativa per al desenvolupament de projectes de recerca amb la metodologia científica pròpia de la línia en que els doctorands realitzin la seva investigació.
 • Fomentar l'adquisició d'habilitats generals relacionades amb la capacitat de treball personal i en grup: participació en projectes d'investigació, gestió de bases de dades, aplicació de noves tecnologies, etc.
 • Elaborar la tesi doctoral.

Aquest programa s'imparteix en col•laboració amb l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i la Universitat Rovira i Virgili. Això permet al doctorand la utilització de la infraestructura i les potencialitats d'aquell Institut i situa el programa en una posició molt central en el marc de l'arqueologia catalana, europea i mediterrània.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

 • Recerca i docència universitària
 • Participació en projectes de recerca en instituts de recerca nacionals i internacionals (a prop, CSIC, CNRS, CNR, etc.) Conservadors de museus nacionals i estatals
 • Arqueòlegs municipals (regidories de cultura, patrimoni, arquitectura i urbanisme)
 • Serveis d'arqueologia d'àmbit autonòmic. En el cas de Catalunya, Servei d'Arqueologia (Departament de Cultura) i Serveis Territorials Arqueologia de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa
 • Activitat professional al món laboral de l'arqueologia i el patrimoni històric. Empreses d'arqueologia
 • Activitat professional en àmbit de turisme (guies turístics)

Objectius i justificació

El programa de doctorat en arqueologia clàssica es proposa com un objectiu fonamental preparar els alumnes perquè adquireixin les capacitats necessàries per poder iniciar i completar una investigació original i innovadora amb el domini suficient de les fonts arqueològiques i textuals corresponents, i amb les habilitats tècniques i metodològiques pròpies de la investigació i la gestió del patrimoni arqueològic. Això es materialitza en el plantejament i elaboració d'una tesi doctoral, i es persegueix la capacitació per poder desenvolupar recerques tant en el sector públic i institucional, com en el món de l'empresa cultural, turística i de la comunicació.

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:

A la UAB:

 • Laboratori de l'Àrea d'Arqueologia del Departament de  Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
 • Laboratori per al Estudi dels Materials Lapidis de l’Antiguitat (LEMLA)

Al Institut Català d'Arqueologia Clàssica:

 • Laboratoris, Biblioteca i Arxiu

Coordinador/a

Eva Subies (URV)
César Carreras Monfort (UAB)

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • El coordinador/a del programa de doctorat.
 • Dos representants de cada una de les unitats departamentals implicades en el programa de doctorat: Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB, i el Departament d'Història i Història de l'art de la URV.
 • Dos representants de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica.

Gestió administrativa

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Contacte: César Carreras
Facultat de Filosofia i Lletres.
Telèfon: 93 581 33 16
Correu: cesar.carreras@uab.cat

Interuniversitari

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Nombre de places: 12
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà, italià, francès i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Rovira i Virgili

Departaments o instituts vinculats:
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana

Institucions que hi col·laboren:

Amb conveni:

 • Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
 • Università di Roma. La Sapienza
 • Università degli Studi di Padova

Altres col.laboracions:

 • Universidad Autónoma de Madrid
 • Universidad de Sevilla
 • Instituto de Arqueología de Mérida
 • Universidad de Múrcia
 • Universidad de Córdoba
 • Universidade do Minho (Braga)
 • Seconda Università di Napoli (SUN)
 • Università Gabrielle d’Annunzio (Chieti-Pescara)
 • Université de Nice-Sophie-Antipolis
Arts i Humanitats