Presentació

El programa de doctorat en Antropologia Social i Cultural està adreçat a la formació d'investigadors, amb un èmfasi en la metodologia, les tècniques de la investigació social i molt especialment en la investigació etnogràfica, que, juntament amb la teoria antropològica, desemboquen en la tesi doctoral. Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada.

Aquest programa de doctorat ha obtingut la prestigiosa menció cap a l’Excel·lència que atorga el Ministeri d’Educació. Aquesta distinció té una vigència prevista per als cursos 2012-2013 i 2013-2014. Aquesta menció possibilita que el programa es pugui presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, així com altres avantatges en diverses convocatòries públiques.

Perfil del doctorand

El perfil d'accés al programa de doctorat d'Antropologia Social i Cultural és preferentment una titulació de llicenciatura o grau i / o màster en Antropologia Social i Cultural. També poden accedir al programa les persones amb titulacions afins que incloguin matèries d'antropologia social i cultural. Quan no es compleixin aquests dos requisits, la comissió acadèmica del programa pot aprovar l'admissió tenint en compte els mèrits acadèmics i la realització de complements de formació.

Sortides professionals

Avui l’antropologia (basada en recerca sobre el terreny o treball de camp) es presenta com una eina indispensable per estudiar qualsevol situació que requereixi un coneixement especialitzat per atendre la diversitat cultural: les desigualtats i les identitats ètniques, de classe, gènere i edat; les variacions culturals en interaccions i fluxos socials o en el funcionament d’organitzacions, institucions i empreses; les manifestacions complexes de cultura popular i tradicional o les situacions de canvi induït que requereixin una acció especialitzada.

Les sortides professionals inclouen:
 • Assessoria tècnica, disseny, avaluació, implementació i intervenció de polítiques socials i culturals per a l’administració pública en àmbits com salut, immigració, educació, espai urbà, minories, grups socials, entre d’altres.
 • Desenvolupament local i comunitari: consultories, administracions públiques, agències de cooperació y ONGs, organismes internacionals, etc.
 • Investigació i docència en universitats, institucions científiques i centres de recerca.
 • Assessoria a empreses i institucions d’àmbits relacionats amb la multiculturalitat i la gestió de la diversitat.      
 • Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

Objectius i justificació

Els objectius formatius del programa de doctorat en Antropologia Social i Cultural són els següents:
 • Tenir capacitat per a l'ús de repertoris bibliogràfics, arxius documentals, bases de dades i per extreure'n informació pertinent per a la seva investigació.
 • Procedir amb un disseny d'investigació flexible i emergent o programat, tot servint en tot moment als objectius d'una investigació.
 • Ser competent en l'ús de les tècniques pròpies de la disciplina i especialment en aquelles emprades en la seva recerca.
 • Conèixer en profunditat els desenvolupaments teòrics en l'àmbit en el qual realitzarà la seva recerca.
 • Conèixer els debats més recents sobre orientacions teòriques en la disciplina en la línia d'investigació en la qual s'insereix la seva recerca doctoral.
 • Ser competent en la comprensió, la sistematització, interrelació i anàlisi de la forma integrada de dades, informacions, primàries i secundàries, de fonts orals, escrites, audiovisuals i de procedència diversa.
 • Exposar de forma narrativa els resultats de la investigació d'acord amb els cànons crítics de la disciplina tot tenint en compte els diversos públics als quals van dirigits.    

Coordinador/a

Sílvia Carrasco Pons

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

Silvia Carrasco
Montserrat Ventura
Jordi Grau
Miranda Lubbers
Diana Marre
José Luis Molina
Hugo Valenzuela
Anna Piella

 

Gestió administrativa

Secretaria del Departament d'Antropologia Social i Cultural:
Tel: (+34) 93 581 12 39
Correu-e: d.antropologia@uab.cat
Coordinadora:
Silvia Carrasco
Telf: (+34) 93 581 12 39
Correu-e: Silvia.Carrasco@uab.cat

Podeu descarregar-vos la guia del programa de doctorat en aquest enllaç.

 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Favorable per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 12
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Institucions que hi col·laboren:
El programa de Doctorat en Antropologia Social i Cultural té signats convenis de col·laboració amb algunes universitats (Universitat de Sao Paulo, Brasil, per a intercanvi de professorat i investigadors i investigadores doctorals i postdoctorals) i convenis de cotutela amb la Universidad Autónoma Metropolitana (Mèxic), l'Instituto de Estudios Peruanos (Lima, Perú), així com amb l' École des Hautes Études en Sciences Sociales de París.
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://tinyurl.com/lekz6n2