Presentació

El programa de doctorat en Antropologia Social i Cultural està adreçat a la formació d'investigadors, amb un èmfasi en la metodologia, les tècniques de la investigació social i molt especialment en la investigació etnogràfica, que, juntament amb la teoria antropològica, desemboquen en la tesi doctoral. Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada.

Aquest programa de doctorat ha obtingut la prestigiosa menció cap a l’Excel·lència que atorga el Ministeri d’Educació. Aquesta distinció té una vigència prevista per als cursos 2012-2013 i 2013-2014. Aquesta menció possibilita que el programa es pugui presentar a convocatòries d'ajuts de mobilitat per a estudiants i professors, així com altres avantatges en diverses convocatòries públiques.

Perfil del doctorand

El perfil d'accés al programa de doctorat d'Antropologia Social i Cultural és preferentment una titulació de llicenciatura o grau i / o màster en Antropologia Social i Cultural. També poden accedir al programa les persones amb titulacions afins que incloguin matèries d'antropologia social i cultural. Quan no es compleixin aquests dos requisits, la comissió acadèmica del programa pot aprovar l'admissió tenint en compte els mèrits acadèmics i la realització de complements de formació.

Sortides professionals

Avui l’antropologia (basada en recerca sobre el terreny o treball de camp) es presenta com una eina indispensable per estudiar qualsevol situació que requereixi un coneixement especialitzat per atendre la diversitat cultural: les desigualtats i les identitats ètniques, de classe, gènere i edat; les variacions culturals en interaccions i fluxos socials o en el funcionament d’organitzacions, institucions i empreses; les manifestacions complexes de cultura popular i tradicional o les situacions de canvi induït que requereixin una acció especialitzada.

Les sortides professionals inclouen:
 • Assessoria tècnica, disseny, avaluació, implementació i intervenció de polítiques socials i culturals per a l’administració pública en àmbits com salut, immigració, educació, espai urbà, minories, grups socials, entre d’altres.
 • Desenvolupament local i comunitari: consultories, administracions públiques, agències de cooperació y ONGs, organismes internacionals, etc.
 • Investigació i docència en universitats, institucions científiques i centres de recerca.
 • Assessoria a empreses i institucions d’àmbits relacionats amb la multiculturalitat i la gestió de la diversitat.      
 • Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals:

Objectius i justificació

Els objectius formatius del programa de doctorat en Antropologia Social i Cultural són els següents:
 • Tenir capacitat per a l'ús de repertoris bibliogràfics, arxius documentals, bases de dades i per extreure'n informació pertinent per a la seva investigació.
 • Procedir amb un disseny d'investigació flexible i emergent o programat, tot servint en tot moment als objectius d'una investigació.
 • Ser competent en l'ús de les tècniques pròpies de la disciplina i especialment en aquelles emprades en la seva recerca.
 • Conèixer en profunditat els desenvolupaments teòrics en l'àmbit en el qual realitzarà la seva recerca.
 • Conèixer els debats més recents sobre orientacions teòriques en la disciplina en la línia d'investigació en la qual s'insereix la seva recerca doctoral.
 • Ser competent en la comprensió, la sistematització, interrelació i anàlisi de la forma integrada de dades, informacions, primàries i secundàries, de fonts orals, escrites, audiovisuals i de procedència diversa.
 • Exposar de forma narrativa els resultats de la investigació d'acord amb els cànons crítics de la disciplina tot tenint en compte els diversos públics als quals van dirigits.    

Coordinador/a

Sílvia Carrasco Pons

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

Silvia Carrasco
Montserrat Ventura (directora del departament d'Antropologia Social i Cultural)
Jordi Grau
Miranda Lubbers
Diana Marre
José Luis Molina
Hugo Valenzuela

Gestió administrativa

Secretaria del Departament d'Antropologia Social i Cultural:
Tel: (+34) 93 581 12 39
Correu-e: d.antropologia@uab.cat
Coordinadora:
Silvia Carrasco
Telf: (+34) 93 581 12 39
Correu-e: Silvia.Carrasco@uab.cat

Podeu descarregar-vos la guia del programa de doctorat en aquest enllaç.

 

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Favorable per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 12
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Català, castellà i anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament d'Antropologia Social i Cultural

Institucions que hi col·laboren:
El programa de Doctorat en Antropologia Social i Cultural té signats convenis de col·laboració amb algunes universitats (Universitat de Sao Paulo, Brasil, per a intercanvi de professorat i investigadors i investigadores doctorals i postdoctorals) i convenis de cotutela amb la Universidad Autónoma Metropolitana (Mèxic), l'Instituto de Estudios Peruanos (Lima, Perú), així com amb l' École des Hautes Études en Sciences Sociales de París.
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://tinyurl.com/lekz6n2