Presentació

El programa de doctorat en Anàlisi Econòmica (IDEA) és un programa altament competitiu. Diferents rànquings internacionals situen el programa entre els millors doctorats a nivell europeu. El seu professorat està format principalment pels membres de la Unitat de Fonaments del Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la UAB i de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC, un dels grups d'investigació en economia més sòlids actualment a Europa. També compta amb la participació d'investigadors i professors de prestigi internacional que són convidats regularment a formar part de l'equip docent i investigador.

L'IDEA fa una aposta decidida per la mobilitat, acceptant estudiants de qualsevol origen. Actualment més d'un 70% dels estudiants del programa de doctorat són de procedència estrangera.

L'èxit del programa es mesura per la varietat i la qualitat dels centres on acaben treballant els seus graduats. El 100% dels doctorats d'IDEA troben feina en el mercat internacional, tant en el sector públic com en el privat.

Els doctors per l'IDEA ocupen posicions en institucions com la Rice University, Auckland University, University College London, Maastricht University, Padova University, Universitat Pompeu Fabra, Universidad Carlos III de Madrid, Universitat d'Alacant, Central European Bank, Banco de España, OCDE, ONU, etc.

Perfil del doctorand

El candidat ha de tenir experiència reconeguda en recerca, coneixements profunds dels conceptes i eines bàsics en economia i capacitat d'assimilar nous coneixements, i ha de tenir domini de l'anglès (llengua vehicular del programa).

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat dóna accés a exercir com a professor/a o investigador/a en una universitat internacional en el camp de l'economia o treballar al sector privat ocupant posicions que requereixin altes capacitats analítiques.

Objectius i justificació

L'objectiu del programa de doctorat en Anàlisi Econòmica és preparar els estudiants per tal que siguin capaços d'iniciar i completar una investigació complexa, original i innovadora. Aquesta recerca es materialitzarà en l'elaboració d'una tesi doctoral en les àrees de la teoria econòmica, economia aplicada i tècniques quantitatives d'anàlisi econòmica. A més, un dels objectius del programa és la transferència de coneixement als sectors no acadèmics.

El programa de doctorat en Anàlisi Econòmica és un dels programes de doctorat de referència de la Barcelona Graduate School of Economics. IDEA proporciona coneixements altament analítics i quantitatius que permeten la realització de recerca puntera tant en l'àmbit de l'economia teòrica com aplicada.

Aquest disseny s'articula entorn de factors com la internacionalització de professors i estudiants, criteris exigents d'admissió, avaluació contínua i accés a un mercat de treball internacional i competitiu. A aquest mercat accedeixen també els programes de doctorat més prestigiosos del món, la qual cosa avala la qualitat del programa.

El programa de doctorat té una orientació internacional en termes tant d'estudiants com de professorat i participa en xarxes de programes de doctorat en Economia ENTER (European Network for Training in Economic Research).

Infraestructures per a la recerca

A banda dels recursos materials que la UAB posa a disposició dels programes de doctorat per al desenvolupament de les activitats de formació i investigació, els doctorands d’aquest programa tenen a l’abast les infraestructures per a la recerca següents:
  • Una sala d'ordinadors.
  • Sales de treball amb taules individualitzades, prestatgeries i taquilles.
  • Un nombre de fotocòpies a l'any.
  • Assessorament informàtic.
  • Grans bases de dades (CPS, PSID, etc).
  • Tots els serveis que ofereix l’Institut d'Anàlisi Econòmica així com els que ofereixen la Universitat Autònoma de Barcelona i la Barcelona GSE als seus estudiants.
Així mateix, els estudiants pertanyen a projectes de recerca mitjançant els quals es finança la participació en congressos rellevants de la seva àrea de recerca.
 
El programa de doctorat també posa a disposició dels estudiants recursos per accedir al mercat de treball. Aquests recursos inclouen una dotació econòmica.

Coordinador/a

Ines Macho Stadler

 

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

  • David Pérez Castrillo: coordinador i secretari de la comissió acadèmica del programa de doctorat.
  • Comissió acadèmica: Enriqueta Aragonés, Maite Cabeza, Inés Macho-Stadler i Francesc Obiols.

Gestió administrativa

Departament d'Economia i d'Història Econòmica - International Doctorate in Economic Analysis (IDEA)
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B - Campus de la Autònoma
08193 Bellaterra
Barcelona (Spain)
Telèfon: (+34) 93 581 13 59
Fax (+34) 93 581 20 12
E-mail: idea@uab.cat

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Excel·lent per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 10
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Anglès
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament d'Economia i d'Història Econòmica

Institucions que hi col·laboren:
Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC
Barcelona Graduate School of Economics
Ciències Socials i Jurídiques

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://idea.uab.es