Passos a seguir

Quan el doctorand ja s’ha matriculat, ha de tramitar (per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB, o bé seguint les indicacions de la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat) el document de compromís, el document d’activitats i el pla de recerca. En aquest apartat es defineixen la naturalesa d’aquests documents i el procediment de tramitació.

A més a més, s’hi informa d’altres aspectes que cal tenir en compte per al correcte desenvolupament de la investigació de doctorat, com ara, el seguiment d’avaluació anual, el règim de dedicació, el codi de bones pràctiques i el règim de baixes o discontinuïtat.

  • Document de compromís
  • Document d’activitats
  • Pla de recerca
  • Seguiment anual
  • Altres aspectes que has de tenir en compte: règim de dedicació, codi de bones pràctiques, baixes i discontinuïtat


El tutorial de Serveis d'Intranet de la UAB informa de com accedir-hi per gestionar l'expedient de doctorat.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/matematiques