Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

En aquells sol·licitants en què es detectin deficiències específiques de formació, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà exigir la realització de complements de formació específics. Es podrà exigir fins a 30 crèdits de complements de formació específics que serviran per complementar els dèficits de formació a l'àrea de la iniciació a la recerca. Aquests crèdits correspondran, en funció de l'àmbit de recerca projectat, a alguns dels mòduls del Màster en Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe (TICOM) següents:

  • Comunicació multilingüe: 10 ECTS
  • Fonaments de la Informació i Comunicació Multilingüe: llengua oral: 10 ECTS
  • Fonaments de la Informació i Comunicació Multilingüe: llengua escrita: 6 ECTS
  • Intercomprensión i Construcció del Sentit en Llengües Romàniques: 10 ECTS
  • Tecnologies del parla: 10 ECTS

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició