Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

Aquest programa de doctorat estableix que la necessitat de fer complements de formació pot ser deguda al fet que el candidat anteriorment no hagi cursat crèdits d'investigació o que tingui dèficits de coneixements específics necessaris per desenvolupar la tesi doctoral.

En aquests casos els complements de formació que es requereixin es cursen en els màsters oficials següents:

  • Màster oficial en Paleontologia (interuniversitari UAB-UB)
  • Màster oficial en Geologia i Geofísica de Reservoris (interuniversitari UB-UAB)
  • Màster oficial en Recursos Minerals i Riscos Geològics (interuniversitari UB-UAB)
  • Màster oficial en Nanotecnologia i Ciència de Materials (interinstitucional UAB - CSIC)

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició