Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

L'admissió al programa de doctorat de Geografia no preveu l'exigència de superar complements de formació específics. Tanmateix, es valora la necessitat de fer formació complementària en el cas d'estudiants que així ho requereixin en funció dels seus estudis previs. En aquests casos, la comissió acadèmica del programa de doctorat determina els complements de formació específics fins a un màxim de 30 crèdits ECTS que el doctorand ha de cursar entre els mòduls ‘Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població’ (9 ECTS) i ‘Metodologia’ (9 ECTS), ambdós obligatoris del màster oficial en Estudis Territorials i de la Població del Departament de Geografia de la UAB, i ‘Planificació territorial’ (9 ECTS) mòdul obligatori de l'’Especialitat d'Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial’ del mateix màster oficial.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://geografia.uab.es/