Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

Aquells estudiants que accedeixin al programa, que no hagin cursat crèdits de recerca en el seu pla d'estudis i els manqui, per tant, formació o experiència efectiva en anàlisi de dades o estratègies de recerca, hauran de cursar complements de formació.

Aquests complements es configuraran a partir de l'oferta de postgrau oficial, hauran de superar-se durant el primer curs i no podran excedir els 20 crèdits ECTS. Per a aquests estudiants, l'admissió al programa estarà condicionada a la realització dels complements de formació que correspondran a mòduls de recerca del màster en Reptes de la Filosofia Contemporània o d’altres afins.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/web/doctorat-1320825412601.html