Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

Aquest programa de doctorat exigeix complements de formació només en el cas d’un candidat que no hagi cursat el màster en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Master in Management, Organization and Business Economics (MMOBE).

En funció de la formació específica de cada candidat, es detallaran els crèdits que el candidat ha de cursar, fins a un màxim de 30, vinculats amb l'esmentat màster.

Alhora de complementar la formació, es persegueix que el doctorand conegui diferents línies de recerca vinculades al programa de doctorat.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://pagines.uab.cat/demo/