Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

En funció de la formació prèvia del candidat, la comissió acadèmica del programa de doctorat d’Ecologia Terrestre considera la conveniència d'obligar a cursar fins a 30 crèdits de complements de formació. Atenent als certificats acadèmics presentats, la comissió acadèmica pot suggerir la necessitat de cursar els mòduls del màster oficial d'Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat "Eines metodològiques en ecologia", de 15 crèdits ECTS, i "Treballs de camp en ecologia terrestre", de 10 crèdits ECTS. Aquests crèdits serveixen per complementar els dèficits de formació en la part metodològica i d'iniciació a la investigació.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://doctorat.creaf.cat