Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

Tenint en compte la multidisciplinarietat del programa i la diversitat de titulacions d'accés dels estudiants, no es preveu cursar complements de formació a excepció dels alumnes que no hagin cursat prèviament crèdits metodològics.

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat en Ciències de l'Esport podrà sol·licitar la realització de complements de formació als estudiants que pel seu perfil de formació requereixin una formació complementària. En aquests casos la Comissió Acadèmica determinarà els complements de formació específics que s'hauran de cursar durant el primer curs i que no podran excedir els 30 crèdits ECTS que es fan servir per cobrir dèficits de formació en investigació. La proposta de complements de formació estarà alineada amb la línia de recerca a què s'adscriurà la tesi.

Hauran de cursar els complements de formació aquells estudiants que disposin d'un perfil adequat per cursar el doctorat però que no puguin acreditar formació específica - en els estudis previs - sobre l'ús de les tècniques metodològiques de recerca qualitatives i quantitatives. Per això, se'ls oferirà una proposta formativa que els permeti acreditar aquests coneixements abans d'accedir al programa de doctorat.

Els crèdits de formació es configuraran a partir de l'oferta de postgrau oficial dels departaments participants o estudis afins a altres institucions externes al programa. En concret, s'han identificat assignatures de quatre programes de màster de diferents àrees de coneixement que poden suplir la demanda de crèdits de formació d'aquest programa. A continuació, detallem per a cadascun dels programes de màster, el títol de les assignatures, el codi, el número d'ECTS i l'enllaç per obtenir més informació sobre el contingut.

 

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://www.uab.cat/ire