Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

En el cas d'estudiants sense formació prèvia en la metodologia i les tècniques de recerca bàsiques rellevants per a una recerca en Ciència Política, Polítiques Publiques o Relacions Internacionals, es pot acordar que l'estudiant haurà de cursar:
  • el mòdul en Introduction to Research (10 ECTS) i el modulo en Research Methods (10 ECTS) del màster universitari de Ciència Política;
  • o bé,
  • el mòdul Anàlisi en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (15 ECTS) del màster universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament;
  • o bé,
  • el mòdul Metodologia de Recerca (10 ECTS) del màster en Gestió Pública.

En el cas que l'estudiant no hagui realitzat un treball de recerca durant el seu màster es pot acordar que haurà de cursar el mòdul de Masters Thesis/Treball de finalització de Màster (10 ECTS) d'algun dels anteriors programes.

Es determinarà, si escau, i d'acord amb el director i el tutor de tesi, quins d'aquests complements de formació haurà de cursar l'estudiant.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://ppir.uab.cat/