Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

Si la comissió acadèmica del programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals detecta un defecte en la formació del candidat relacionada amb la ciència i la tecnologia ambientals, pot exigir haver de superar fins a 30 crèdits de complements de formació específics. Aquests crèdits serveixen per complementar dèficits de formació en les àrees de: economia ecològica, ecologia industrial, canvi global, tecnologia ambiental i/o de la iniciació a la investigació.

Els mòduls del màster interdisciplinari en sostenibilitat ambiental, econòmica i social que s’haurien de cursar són mòdul "Conceptes Interdisciplinaris en estudis sobre sostenibilitat ambiental, econòmica i social” (15 ECTS) i/o un mòdul addicional en funció de l'especialitat o el dèficit de formació, respectivament: “Fonaments d'economia ecològica” (9 ECTS), “Canvi global” (9 ECTS), "Disseny i operació d'instal·lacions industrials de depuració" (9 ECTS), "Ecologia industrial" (9 ECTS), o “Treball final de màster” (15 ECTS) si el dèficit és en activitat investigadora.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://icta.uab.es/formacion/doctorat.jsp