Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

En el cas d'aquest programa de doctorat de Ciència de Materials, si es detecta un defecte en la formació del candidat relacionat amb la ciència de materials, la comissió acadèmica del programa de doctorat pot decidir exigir fins a 30 crèdits de complements de formació específics. Aquests crèdits serveixen per complementar dèficits de formació en l'àrea de ciència de materials i/o de la iniciació a la investigació. Aquests complements de formació s’imparteixen preferiblement en el màster universitari en Nanotecnologia i Ciència de dels Materials de la UAB.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició