Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

D'acord amb la normativa reguladora del Doctorat de la Universitat de Barcelona, i d'acord amb el Reglament de Règim Intern de l'Escola de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, correspon a la Comissió Acadèmica del programa l'establiment dels complements de formació específics que hauran de cursar obligatòriament aquells estudiants que accedeixin al programa amb un títol de grau de, almenys, 300 crèdits ECTS, però que no inclouen crèdits d'investigació en el seu pla d'estudis. Aquests complements de formació no tindran assignats crèdits ECTS.

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat ha de garantir que els estudiants rebin una correcta orientació sobre l'itinerari que hauran d'escollir a partir de cada perfil d'ingrés.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web http://www.ub.edu/ccil/