Complements de formació

El procés d'admissió als programes de doctorat pot incloure l'exigència de superar complements de formació específics, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, que es configuren a partir d'activitats de postgrau oficial ja programades per la universitat.

Aquests complements de formació específica tenen, a efectes dels preus públics i de la concessió de beques i ajuts a l'estudi, la consideració de formació de nivell de doctorat, i el seu desenvolupament no computa pel que fa al límit establert.

Els complements de formació:

  • Es formalitzen en el moment de la matrícula.
  • S’han de superar durant el primer curs de doctorat.
  • No poden excedir els 30 crèdits ECTS.

En cas que de procedència amb estudis previs de màsters no específicament relacionats amb l’àrea de Biologia i Biotecnologia Vegetal, la comissió acadèmica del programa de doctorat, o les persones delegades amb aquesta finalitat, després d'examinar el currículum del candidat emetran un informe argumentat sobre l'adequació o no del sol·licitant, establint, si cal, els complements de formació específics per cursar entre els mòduls obligatoris del màster oficial en Biologia i Biotecnologia Vegetal de la UAB.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://phd-plant-biology-biotechnology.cat/en/