Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries

 • Asistència a working doctoral groups
  Aquesta és una activitat teòrica i científica. Anualment el programa de doctorat organitzarà com a mínim una sessió de treball en grup. El doctorand haurà de participar en 3 sessions durant el desenvolupament de la seva tesi.

 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Activitat aplicada pràctica i procedimental. L'exposició de la pròpia recerca, així com la discusió de la mateixa davant un públic amb formació en la temàtica exposada, suposen una de les formes més útils d'aprenentatge i millora de l'activitat investigadora. En aquest sentit, el marc d'un congrés nacional o internacional, dedicat específicament a la temàtica en la qual s'inscriu el treball de tesi del doctorand, i en el qual participen investigadors de pes dins del seu camp d'estudi suposa una prova fonamental en la formació definitiva i completa del futur investigador.

Optatives

 • Elaboració d'un artícle d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Es presentaran els resultats més representatius de l'estudiant en forma d'article científic. Dins de l'elaboració de la tesi doctoral, i com a element fonamental de desenvolupament i formació de futurs investigadors, resulta pertinent treballar intensament la capacitat a nivell formal i de contingut dels alumnes del programa de doctorat per al desenvolupament de la seva activitat científica òptima en el marc de la comunitat investigadora internacional.

 • Curs de tècniques estadístiques
  Els estudiants tenen l'opció d'ampliar coneixements sobre tècniques d'inferència estadística que els puguin servir per contrastar adequadament les seves hipòtesis de recerca. Aquestes activitats pretenen ampliar coneixements ja adquirits prèviament als complements de formació anteriorment descrits.

 • Estada de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Per a l'obtenció de la Menció de Doctor Internacional, durant el període de formació necessari per obtenir el títol de doctor, s'ha de fer una estada mínima de tres mesos fora de l'Estat espanyol en una institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, en el qual s'hagin cursat estudis o s'hagin fet treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pel director/a i autoritzades per la Comissió Acadèmica, i s'han d'incorporar al document d'activitats del doctorand.

 • Curs d'idiomes o de millora de la docència en anglès
  Als estudiants que necessitin ampliar els seus coneixements en idiomes se'ls ofereix la possibilitat de realitzar cursos per reforçar les seves aptituds orals, escrites i de vocabulari específic per dur a terme amb èxit les seves recerques.

 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  El programa de doctorat podrà organitzar cursos d'especialització metodològica (més enllà dels cursos bàsics que es desenvolupen als complements de formació). La preparació metodològica és l'eix central de la formació d'un investigador. Aquest fet justifica àmpliament que les institucions promotores del programa d'aquest doctorat s'ocupin de mantenir una oferta metodològica específica entre les seves activitats formatives.

 • Accions per a la capacitació professional dels doctors
  El programa facilitarà informació perquè l'estudiant pugui participar en jornades doctorals que organitzi la Generalitat de Catalunya o d'altres institucions per orientar els estudiants en aspectes d'innovació i investigació.

 • Mobilitat
  Activitat que engloba de manera transversal la mobilitat dels estudiants en algunes de les activitats de formació descrites anteriorment: estades de recerca i assistència a congressos i seminaris.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició