Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement I
  Conferències i seminaris oferts en el marc del Seminari Permanent de Recerca i Doctorat o seminaris i conferències d'altres centres relacionats amb la formació doctoral. Cal acreditar 12 hores abans de la segona prova de seguiment.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Presentació del projecte de tesi dins el Seminari Permanent de Recerca i Doctorat, durant el primer o el segon any de doctorat.
 • Participació en simposi de joves investigadors
  Participació en el Simposi de Joves Investigadors que s'organitza anualment o en una activitat científica similar. Caldrà assistir-hi com a mínim el primer o segon any de doctorat.
 • Participació en escoles d'estiu
  Participació en l'Escola d'Estiu de Doctorat que s'organitza cada any a final de juny. Caldrà assistir-hi com a mínim el primer o segon any de doctorat.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  Els doctorands han de presentar una comunicació en un congrés, preferentment durant el segon o el tercer any de doctorat
 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  El darrer any de doctorat els doctorands han d'elaborar una publicació derivada de la tesi i justificar que s'ha enviat a una revista científica/editorial.

 

Optatives:

 

 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  El programa intenta afavorir la mobilitat dels doctorands mitjançant convenis de col·laboració amb altres institucions que permeten realitzar estades de recerca.
 • Participació en seminaris interns del grup de recerca / departament
  Els seminaris interns, les reunions de treball del grup d'investigació o del departament s'engloben dins d'aquesta activitat formativa.
 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement II
  A més de l'assistència obligatòria a 12 hores de seminaris i conferències, els alumnes poden acreditar una activitat formativa més si assisteixen a 10 hores addicionals de conferències i seminaris dins del Seminari Permanent de Recerca i Doctorat o bé en altres centres.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  Activitats ofertes per la UAB o per altres institucions de caràcter metodològic.
 • Participació en l'elaboració d'un projecte de recerca
  Col·laboració en l'elaboració d'un projecte de recerca, generalment vinculat a un grup de recerca del departament.
 • Activitat formativa per a la millora de la comprensió del camp d'estudi
  Seminaris i activitats de caràcter científic i metodològic oferts per altres institucions als quals els doctorands solen tenir accés durant estades d'investigació.
 • Accions per a la capacitació professional de doctors
  Cursos de diversos tipus (propietat intel·lectual, estadística, gestió de projectes, cerca de feina, innovació docent, etc.), oferts generalment per l'Escola de Doctorat de la UAB.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://pagines.uab.cat/doctorat-traduccio/