Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

  • Participació en seminaris interns dels grups de recerca
    El doctorand estarà present en algunes de les sessions de treball del grup de recerca, a fi de adquirir una perspectiva general del marc on s’insereix la seva tesi.
  • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
    Inclou l’opció de permanència en centres col·laboradors no responsables del programa. Aquestes conferències es programaran al llarg del curs i versaran sobre temes en els quals els col·laboradors del programa estiguin especialitzats, sempre dins del marc de la comunicació i el canvi.
  • Elaboració d'un article derecerca i l’acceptació per a la seva publicació a una revista científica d'impacte
    Aquesta directriu està pensada per a promocionar la realització de tesis per compendi d’articles i que, en el cas de no adoptar-se aquest format, com a mínim el doctorand hagi tingut una experiència de publicació científica d’impacte.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://doctoradocomunicacionycambio.wordpress.com/