Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Les activitats formatives programades són les següents:

Obligatòries:

 • Impartició d’un seminari sobre el projecte de recerca
  El doctorand haurà de participar en un seminari organitzat pel Programa on haurà d’explicar el seu projecte d’investigació als seus companys i al cos de docents del doctorat: objectius, justificació, metodologia, marc teòric i avenços que està experimentant, així com les dificultats que està abordant.
   
 • Participació en tallers o cursos d’especialització en metodologia
  El doctorat organitzarà anualment un curs de metodologia especialitzada en recerca en comunicació al qual haurà d’assistir i on s’haurà de demostrar l’aprofitament que se n’ha extret.
   
 • Asistencia a seminaris o conferències impartits per experts en l’àmbit del coneixement
  El doctorat organitzarà anualment una oferta de conferències especialitzades dins de l’àmbit de les diverses línies de recerca del programa, impartides per professors convidats o per docents del propi doctorat, i l’assistència a les quals serà obligada.
   
 • Elaboració d’un article de recerca enviat a una revista científica d’impacte
  El doctorand haurà de completar i haver enviat almenys un article de recerca a una revista científica d’impacte en l’àmbit de la comunicació i el periodisme.


Optatives:

 • Assistència a working doctoral groups
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
 • Participació en escoles d'estiu
 • Participació en simposis de joves investigadors
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional

Informació detallada de les activitats formatives (en castellà)
Document d'activitats (en castellà)

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició