Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:


Obligatòries:

 • Elaboració d'un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  La redacció d'articles d'investigació per a publicació és una de les fites d'un bon treball de recerca. La preparació d'un article científic és responsabilitat del doctorand, però requereix una intensa participació del director del treball i ocasionalment d'altres coautors.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congrés nacional o internacional
  La presentació d'una comunicació, oral o en forma de pòster, a un congrés especialitzat d'àmbit nacional o internacional constitueix una de les activitats formatives en què el doctorand té la possibilitat de posar a prova les seves habilitats comunicatives difonent els resultats en un entorn crític en el qual són sotmesos a examen per experts.
 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit del coneixement
  L'assistència a seminaris o conferències impartits per experts constitueix un element important en la formació del doctorand, ja que li permet interaccionar amb experts en el seu camp de treball en un entorn proper que facilita i fomenta la discussió i l'intercanvi d'idees. Aquesta activitat pot realitzar-se en el marc de congressos i reunions científiques nacionals o internacionals, o en conferències o cicles de seminaris que s'organitzin dins del departament.

Optatives:

 • Estades d'investigació en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Es recomana al doctorand que realitzi com a mínim una estada curta en un centre d'investigació diferent del centre en què fa la tesi doctoral, amb la finalitat que pugui ampliar la formació incorporant noves metodologies i intercanviant informació amb grups especialitzats que desenvolupen l'activitat en temàtiques afins.
 • Col·laboració en tasques docents
  La possibilitat de participar en tasques de docència en la mesura que ho permet el marc normatiu constitueix una excel·lent oportunitat per al doctorand d'adquirir experiència docent i millorar les seves habilitats comunicatives. La programació d'aquesta activitat es fa en funció de la planificació docent del departament.
 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició