Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

 

Obligatòries:

 

 • Elaboració d'almenys un article d'investigació, enviat a una revista científica d'impacte
  Activitat obligatòria per als doctorands del programa de doctorat en Matemàtiques.
  Es demana que el doctorand, abans de llegir la tesi, elabori almenys un article de recerca on s'expliquin els resultats obtinguts. I que aquest article se sotmeti a un procés de referee en una revista indexada. Aquesta activitat ha de realitzar-se quan el doctorand ja porti un any o dos d'investigació.
  El director de tesi és la persona que ha de motivar el doctorand perquè redacti articles de recerca que explicitin els resultats obtinguts i ensenyar-li com ha de realitzar-los.
 • Participació en seminaris interns del grup de recerca
  Activitat obligatòria per a tots els doctorands del programa de doctorat en Matemàtiques. La càrrega és d'unes 30 hores per curs acadèmic.
  En tots els grups de recerca del departament de Matemàtiques de la UAB es fa un seminari específic del grup. Diferents investigadors, professors d'universitat (locals i estrangers convidats) i doctorands, expliquen els resultats recents i, eventualment, treballs d'altres investigadors que són interessants per al grup.
  El director de tesi és la persona que ha d'informar al doctorand perquè assisteixi al seminari del grup de recerca, així com de controlar l'assistència.Així mateix, el director de tesi és la persona que ha de motivar el doctorant perquè imparteixi almenys un seminari a l’any sobre el seu projecte de tesi.

 

Optatives:

 

 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en un congrés nacional o internacional
  Activitat optativa encara que altament recomanable per als doctorands del programa de doctorat en Matemàtiques.
  La presentació d'una comunicació en congressos nacionals o internacionals és molt formativa per als doctorands, especialment quan ja porten un o dos anys d'investigació.
  El director de tesi és la persona que ha d'informar i motivar el doctorant perquè assisteixi a congressos especialitzats nacionals o internacionals. El doctorand ha de demanar a l'organització del congrés que li certifiqui l'assistència i la realització de la comunicació.
 • Accions formatives per a la millora de la comprensió del camp d'estudi: cursos avançats
  Activitat optativa encara que altament recomanable per als doctorands del programa de doctorat en Matemàtiques.
  A la Barcelona Graduate School of Mathematics cada any es programen cursos de doctorat destinats als alumnes dels diferents programes de doctorat de les universitats catalanes. També en universitats properes o en universitats fora de l'àmbit local eventualment es fan cursos de formació específics que poden ser molt útils per als alumnes. Se'ls anima a que assisteixin a aquests cursos.
  El director de tesi és la persona que ha de motivar i instar el doctorant perquè assisteixi als esmentats cursos avançats.
  L'entitat organitzadora ha d'expendre un certificat on consti l'assistència del doctorand als cursos així com els resultats de la qualificació, si escau.
  El doctorand ha de sol·licitar ajudes per finançar el viatge i l'estada si els cursos es fan fora de Barcelona.
 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Activitat optativa encara que altament recomanable per als doctorands del programa de doctorat en Matemàtiques. Es recomana fer almenys una sortida.
  És interessant que el doctorand, en l'última fase del procés de tesi, pugui fer una estada en un centre aliè a la universitat on cursa el programa de doctorat. Això permet comprovar una altra manera de funcionar i d'investigar entre d'altres beneficis. També s'esperona a parlar un altre idioma, fet beneficiós per a la formació.
  El director de tesi és la persona que ha d'informar i motivar el doctorant perquè faci una estada en un centre de recerca al llarg del període de realització de la tesi doctoral.
  En cas que el doctorand la faci, ha de sol·licitar un document acreditatiu del centre que l’aculli, precisant el període exacte de l'estada.
  El doctorand ha de sol·licitar les ajudes necessàries per finançar l'estada en aquests centres.
 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològiques
  Activitats optatives encara que molt útils per als doctorands del programa de doctorat en Matemàtiques.
  Cursos d'introducció a programaris matemàtics com Maple, Mathematica o Matlab. Cursos avançats de Latex (processador de textos especialitzat en l'escriptura de les matemàtiques).
  El doctorand ha de sol·licitar un document acreditatiu de l'activitat realitzada, on s'expliqui l'objecte del curs així com el nombre d'hores de cada taller.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: http://www.uab.cat/matematiques