Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

 

Obligatòries:

 

 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  Aquesta activitat formativa, d'una banda, pretén formar el doctorand en la presentació dels resultats científics i la seva defensa, i per altra banda, li conèixer el desenvolupament que els seus companys fan d'altres temes d'investigació, fet que pot contribuir a ampliar el seu camp de coneixement.
 • Presentació d'una comunicació en congrés nacional o internacional
  Aquesta activitat formativa pretén formar el doctorand en l'elaboració i redacció d'articles científics, eina fonamental en la difusió de resultats en l'àmbit de recerca de la informàtica. D'altra banda, aquesta activitat també el forma en la presentació i defensa de resultats científics.
 • Elaboració d'un article d'investigació enviat a una revista científica d'impacte
  Aquesta activitat formativa pretén aprofundir en la formació d'elaboració i redacció d'articles científics i complementa l'activitat formativa d'elaboració d'articles per congressos. L'elaboració d'un article per a una revista permet al doctorand formalitzar de manera més extensa, a diferència de l'article de congrés, la investigació duta a terme realitzant un exhaustiu estat de l'art i detallant les aportacions científiques que difícilment són possibles de realitzar en un article de congrés.

 

Optatives:

 

 • Estades de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Aquesta activitat formativa permet al doctorand treballar dins grups d'investigació diferents al seu, fet que el beneficia tant en l'àmbit concret dels continguts com en el propi àmbit metodològic. L'estada de recerca li permet treballar amb altres equips de recerca de la seva àrea, fet que li permet adquirir nous coneixements sobre el camp d'estudi.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició