Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:

 

Obligatòries:

 

 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit de coneixement
  El doctorand ha de participar i ressenyar almenys sis esdeveniments relacionats amb la història de la ciència i que han estat prèviament seleccionats pel director i el tutor atenent a la formació prèvia i el tema de recerca doctoral.
 • Impartició d'un seminari sobre el projecte de recerca
  El doctorand ha de presentar cada curs acadèmic el resultat del treball doctoral en un seminari obert a tots els membres del programa i davant un grup de com a mínim tres professors del programa de doctorat en què no figurarà el director de tesi.

 

Optatives:

 

 • Participació en tallers o cursos d'especialització metodològica
  Sessió de treball en la qual els doctorands discuteixen amb professors convidats pel programa de doctorat, qüestions referents als objectius, els avenços i la metodologia dels projectes de recerca. L'idioma de referència d'aquesta activitat és l'anglès.
 • Presentació de comunicacions en congressos científics nacionals i internacionals relacionats amb el camp de recerca del doctorand
  El doctorand ha de presentar els resultats de la investigació a la comunitat científica mitjançant comunicacions a congressos nacionals i internacionals que tinguin relació amb la temàtica de la seva tesi doctoral.
 • Elaboració d'un article d'investigació
  El doctorand ha de tenir acceptat per a la publicació com a mínim un article en una revista d'impacte durant el tercer any del doctorat.
 • Estades de mobilitat a centres externs d'història de la ciència
  El doctorand ha de fer estades de mobilitat a centres externs (nacionals i/o internacionals) d'història de la ciència amb una durada mínima de tres mesos acumulatius durant el període de realització de la tesi doctoral.

 

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Informació addicional: https://www.uab.cat/ihc/