Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen formació investigadora tant transversal com específica de l'àmbit de cada programa, que es concreten en activitats de formació de tipus obligatori i optatiu.

En del document d’activitats es registren totes les activitats que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, però, en qualsevol cas, durant els dos primers cursos acadèmics ha de completar les activitats obligatòries. També s'hi poden incloure activitats transversals ofertes per la mateixa universitat.

En aquestes activitats poden col·laborar altres professionals que no siguin doctors, però que tinguin una qualificació rellevant en l’àmbit de coneixement corresponent.

Erasmus
També pots fer altres mobilitats, sota el programa Erasmus, tant d'estudis com de pràctiques. Consulta la informació als enllaços corresponents.


Per a incorporar aquestes activitats al vostre expedient, podeu consultar aquest vídeo (podeu activar/desactivar els subtítols des de la icona de la cantonada inferior dreta).


Pel que fa a aquest programa de doctorat les activitats formatives programades són les següents:
 

Obligatòries:
 • Elaboració d'un article d'investigació enviat a una revista científica d'impacte dins del camp de la genètica
  La redacció d'articles d'investigació per a publicació és una de les fites d'un bon treball de recerca. La preparació d'un article científic és responsabilitat del doctorand, però requereix una intensa participació del director del treball i ocasionalment d'altres coautors.
 • Assistència a seminaris o conferències impartits per experts en l'àmbit del coneixement
  L'assistència a seminaris o conferències impartits per experts constitueix un element important en la formació del doctorand, ja que li permet interaccionar amb experts en el seu camp de treball en un entorn proper que facilita i fomenta la discussió i l'intercanvi d'idees. Aquesta activitat pot realitzar-se en el marc de congressos i reunions científiques nacionals o internacionals, o en conferències o cicles de seminaris que s'organitzin dins del departament.
 • Presentació d'una comunicació (pòster o oral) en congressos nacionals o internacionals
  La presentació d'una comunicació, oral o en forma de pòster, en un congrés especialitzat d'àmbit nacional o internacional constitueix una de les activitats formatives en què el doctorand té la possibilitat de posar a prova les seves habilitats comunicatives difonent els resultats en un entorn crític en el qual són sotmesos a examen per experts.
 • Participació en seminaris interns de grup de recerca/departament
  Aquesta activitat és bàsica en el dia a dia de la activitat de recerca. Les reunions de grup/departament són el fòrum on anar explicant els resultats obtinguts i poder anar perfilant les característiques metodològiques i teòriques de les noves activitats de recerca.

Optatives:
 • Estada de recerca en centres nacionals o estrangers, públics o privats
  Aquesta és una activitat aconsellable, tant pel que té d'enriquiment personal (desenvolupar-se en un nou ambient), com científic (aprendre noves metodologies i contrastar les característiques del dia a dia en un laboratori diferent), així com pel fet de poder anar incrementant el nombre de contactes en l'àmbit científic en què es desenvoluparà la tasca científica futura del doctorand.

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició